نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

RachelCorrie (۶ تصویر)

🔶 The World needs to Stop Israel's genocidal, bloodthirsty regime ترجمه: تام هارندال: عکاس 23 ساله انگلیسی شلیک به سر از پشت توسط ارتش رژیم صهیونیستی درحالیکه قصد نجات سه کودک فلسطینی را داشت ریچل ...

🔶 The World needs to Stop Israel's genocidal, bloodthirsty regime ترجمه: تام هارندال: عکاس 23 ساله انگلیسی شلیک به سر از پشت توسط ارتش رژیم صهیونیستی درحالیکه قصد نجات سه کودک فلسطینی را داشت ریچل کوری: فعال صلح 23 ساله امریکایی توسط بولدزر ارتش اسرائیل زیر گرفته شد درحال تلاش ...

🔶 The World needs to Stop Israel's genocidal, bloodthirsty regime ترجمه: تام هارندال: عکاس 23 ساله انگلیسی شلیک به سر از پشت توسط ارتش رژیم صهیونیستی درحالیکه قصد نجات سه کودک فلسطینی را داشت ریچل ...

🔶 The World needs to Stop Israel's genocidal, bloodthirsty regime ترجمه: تام هارندال: عکاس 23 ساله انگلیسی شلیک به سر از پشت توسط ارتش رژیم صهیونیستی درحالیکه قصد نجات سه کودک فلسطینی را داشت ریچل کوری: فعال صلح 23 ساله امریکایی توسط بولدزر ارتش اسرائیل زیر گرفته شد درحال تلاش ...

🔶 The World needs to Stop Israel's genocidal, bloodthirsty regime ترجمه: تام هارندال: عکاس 23 ساله انگلیسی شلیک به سر از پشت توسط ارتش رژیم صهیونیستی درحالیکه قصد نجات سه کودک فلسطینی را داشت ریچل ...

🔶 The World needs to Stop Israel's genocidal, bloodthirsty regime ترجمه: تام هارندال: عکاس 23 ساله انگلیسی شلیک به سر از پشت توسط ارتش رژیم صهیونیستی درحالیکه قصد نجات سه کودک فلسطینی را داشت ریچل کوری: فعال صلح 23 ساله امریکایی توسط بولدزر ارتش اسرائیل زیر گرفته شد درحال تلاش ...

🔶 The World needs to Stop Israel's genocidal, bloodthirsty regime ترجمه: تام هارندال: عکاس 23 ساله انگلیسی شلیک به سر از پشت توسط ارتش رژیم صهیونیستی درحالیکه قصد نجات سه کودک فلسطینی را داشت ریچل ...

🔶 The World needs to Stop Israel's genocidal, bloodthirsty regime ترجمه: تام هارندال: عکاس 23 ساله انگلیسی شلیک به سر از پشت توسط ارتش رژیم صهیونیستی درحالیکه قصد نجات سه کودک فلسطینی را داشت ریچل کوری: فعال صلح 23 ساله امریکایی توسط بولدزر ارتش اسرائیل زیر گرفته شد درحال تلاش ...

قهرمان من #ریچل_کوری #دانشجوی فعال #صلح #آمریکایی که برای جلوگیری از #تخریب منازل #فلسطینی ها توسط #اسرائیل به #غزه رفته بود و شهید شد مستند #شکوفه_های_زیتون: https://www.aparat.com/v/YO8AW #شهید #مجتبی_لطفی_کرامتی #غزه #مهربان #شیعه #عرب #مسلمان #آمریکا ...

قهرمان من #ریچل_کوری #دانشجوی فعال #صلح #آمریکایی که برای جلوگیری از #تخریب منازل #فلسطینی ها توسط #اسرائیل به #غزه رفته بود و شهید شد مستند #شکوفه_های_زیتون: https://www.aparat.com/v/YO8AW #شهید #مجتبی_لطفی_کرامتی #غزه #مهربان #شیعه #عرب #مسلمان #آمریکا #انسان #غزة #راشل_کوری #حقوق_بشر #جنایت #صداوسیما #شبکه_سحر #فلسطین #RachelCorrie #palestine #israel #gaza #USA

I Am #RachelCorrie An #American #activist who was deliberately killed by an #Israeli #bulldozer while protecting a #Palestinian #home on March 16, 2003. من #ریچل_کوری هستم.. فعال #آمریکایی که عامدانه توسط بولدزر اسرائیلی درحالیکه از ...

I Am #RachelCorrie An #American #activist who was deliberately killed by an #Israeli #bulldozer while protecting a #Palestinian #home on March 16, 2003. من #ریچل_کوری هستم.. فعال #آمریکایی که عامدانه توسط بولدزر اسرائیلی درحالیکه از #خانه یک #فلسطینی محافظت میکردم، کشته شد .. توسط رژیم #اشغالگر #شهید #فلسطین #آزاده #دختر ...