نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

Tataloo (۳۸ تصویر)

خدایا شفای عاجل عنایت بفرما🙏🏻 #Tataloo

خدایا شفای عاجل عنایت بفرما🙏🏻 #Tataloo

•/~وقتی ک میگیرع دلت عکس منو نگا برو../~دور شو از سروصدا همون../~وقتی تنهایی خب موزیک منو بزار برو../~ فک کن بهمون یبار ک من، بغلت خوابیدم.. عزیزم/• #Tataloo #text #tatal #Avaw #Qham #man

•/~وقتی ک میگیرع دلت عکس منو نگا برو../~دور شو از سروصدا همون../~وقتی تنهایی خب موزیک منو بزار برو../~ فک کن بهمون یبار ک من، بغلت خوابیدم.. عزیزم/• #Tataloo #text #tatal #Avaw #Qham #man

『⎠وقـتی خـورشیدو میخوای،یه وقتایو بایـدم بـسوزی⎛』 #Tataloo ▜من اونو نمیخوام دیگه ولی هنوزم عکسشو دارم▛ #ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥ ⎇⊑ @fate_82 ⊒ᷝⷮ͢ ↱̶͟͞🌙ᓗ https://harfeto.timefriend.net/213692053 ځرفی ۿسټ ڹاڜڼٳښ بم بڳۇ👆🏽 ⃤⃟⃤⃠⃟⃠⃟⃤⃟⃤⃟⃤⃟⃤⃟⃤⃠⃠⃟⃠⃠⃢⃤⃠⃟⃠⃠⃢⃤⃠⃤⃟⃠⃠⃢⃤⃠⃠⃠⃢⃢⃤⃠⃟ #تتلو #Tataloo #تتل #تتلیتی_ام #تتلیتی #امیر #امیر_تتلو #خلسه ...

『⎠وقـتی خـورشیدو میخوای،یه وقتایو بایـدم بـسوزی⎛』 #Tataloo ▜من اونو نمیخوام دیگه ولی هنوزم عکسشو دارم▛ #ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥ ⎇⊑ @fate_82 ⊒ᷝⷮ͢ ↱̶͟͞🌙ᓗ https://harfeto.timefriend.... ځرفی ۿسټ ڹاڜڼٳښ بم بڳۇ👆🏽 ⃤⃟⃤⃠⃟⃠⃟⃤⃟⃤⃟⃤⃟⃤⃟⃤⃠⃠⃟⃠⃠⃢⃤⃠⃟⃠⃠⃢⃤⃠⃤⃟⃠⃠⃢⃤⃠⃠⃠⃢⃢⃤⃠⃟ #تتلو #Tataloo #تتل #تتلیتی_ام #تتلیتی #امیر #امیر_تتلو #خلسه #گرگ #تازیانه #۷۸ #غمگین #غم

حَ⃢ــــقو وِلِــش ، اَدَبـــ فَـــدا⃢ش... #ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥ ⎇⊑ @fate_82 ⊒ᷝⷮ͢ ↱̶͟͞🌙ᓗ https://harfeto.timefriend.net/213692053 ځرفی ۿسټ ڹاڜڼٳښ بم بڳۇ👆🏽 #tataloo #tatalete #تتلو #امیر #تتلیتی #تتل #Tatal #Tataloo

حَ⃢ــــقو وِلِــش ، اَدَبـــ فَـــدا⃢ش... #ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥ ⎇⊑ @fate_82 ⊒ᷝⷮ͢ ↱̶͟͞🌙ᓗ https://harfeto.timefriend.... ځرفی ۿسټ ڹاڜڼٳښ بم بڳۇ👆🏽 #tataloo #tatalete #تتلو #امیر #تتلیتی #تتل #Tatal #Tataloo

#kimesletoo #Tataloo #Newmusic

#kimesletoo #Tataloo #Newmusic

یه چیزی میگم فقط در حد گله اذیت میشم بس که چشمات خوشگله #Navazesh #Tataloo پ.ن: طرفدار تتلو نیستم ولی بعضی از آهنگاش فوق العادس

یه چیزی میگم فقط در حد گله اذیت میشم بس که چشمات خوشگله #Navazesh #Tataloo پ.ن: طرفدار تتلو نیستم ولی بعضی از آهنگاش فوق العادس

ོوقتی همه کور بودن تو کردی بهم توجه ོ👑 #Tataloo #tatalete #ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥ ⎇⊑ @fate_82 ⊒ᷝⷮ͢ ↱̶͟͞🌙ᓗ https://harfeto.timefriend.net/213692053 ځرفی ۿسټ ڹاڜڼٳښ بم بڳۇ👆🏽

ོوقتی همه کور بودن تو کردی بهم توجه ོ👑 #Tataloo #tatalete #ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥ ⎇⊑ @fate_82 ⊒ᷝⷮ͢ ↱̶͟͞🌙ᓗ https://harfeto.timefriend.... ځرفی ۿسټ ڹاڜڼٳښ بم بڳۇ👆🏽

سلطان ایشالله آزادیت هوادارات پشتتن غمت نباشه 👑 ❤ من بی چکو چونه میگیرم مغزو نشونه هه.../:tataloo #Tataloo #Fate #tatalete #ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥ ⎇⊑ @fate_82 ⊒ᷝⷮ͢ ↱̶͟͞🌙ᓗ https://harfeto.timefriend.net/213692053 ځرفی ۿسټ ڹاڜڼٳښ بم بڳۇ👆🏽

سلطان ایشالله آزادیت هوادارات پشتتن غمت نباشه 👑 ❤ من بی چکو چونه میگیرم مغزو نشونه هه.../:tataloo #Tataloo #Fate #tatalete #ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥ ⎇⊑ @fate_82 ⊒ᷝⷮ͢ ↱̶͟͞🌙ᓗ https://harfeto.timefriend.... ځرفی ۿسټ ڹاڜڼٳښ بم بڳۇ👆🏽

#Tataloo #تتلو

#Tataloo #تتلو

#Tataloo #khalse خلصه خلع سلاح قوی اما بی حس شلوغ اما بی کس قطع جناح فکر توام هرجا برم من اتفاقا عاشقم اما تو نه دائما دنبال اینم با چه ترفندی تو رو همراه کنم ...

#Tataloo #khalse خلصه خلع سلاح قوی اما بی حس شلوغ اما بی کس قطع جناح فکر توام هرجا برم من اتفاقا عاشقم اما تو نه دائما دنبال اینم با چه ترفندی تو رو همراه کنم یه مثلت ندیدم کاملا حست شبیه من وصله جون منی آروم قلبم با تو انگار ...

#نظر بدید😉 😍 #تتلو #لیتو #بزی‌لی #BeziLei #Leito # #Tataloo #Amir #amir_tataloo #امیرتتلو #Behzad #بهزادلیتو #امیرتتلو #BehzadLeito #تتل #tatal #امیر #Behzad_leito #عکس_خبری #عکس #عڪس #photo😘

#نظر بدید😉 😍 #تتلو #لیتو #بزی‌لی #BeziLei #Leito # #Tataloo #Amir #amir_tataloo #امیرتتلو #Behzad #بهزادلیتو #امیرتتلو #BehzadLeito #تتل #tatal #امیر #Behzad_leito #عکس_خبری #عکس #عڪس #photo😘

#تتلو❤ 💗 #حرم #فتو #Tataloo #Tatal #amirTataloo #تتل #امیرتتلو #عکس #عڪس #az #aks #photo #picture #amir #امیر #امیر_تتلو #Amir_Tataloo

#تتلو❤ 💗 #حرم #فتو #Tataloo #Tatal #amirTataloo #تتل #امیرتتلو #عکس #عڪس #az #aks #photo #picture #amir #امیر #امیر_تتلو #Amir_Tataloo

روبراه نیست احوالم کلی گلگی ازت دارم چرا به اینجا کشید کارم چرا باز غمگینه رفتارم چرا باز سنگینو بد پارم منو تنهایی اون گریه های زیر دوشم من تازگیا حتی نمیدونم که چی بپوشم ...

روبراه نیست احوالم کلی گلگی ازت دارم چرا به اینجا کشید کارم چرا باز غمگینه رفتارم چرا باز سنگینو بد پارم منو تنهایی اون گریه های زیر دوشم من تازگیا حتی نمیدونم که چی بپوشم یهو بدجوری جهان زد زیر گوشم ------------------------- #نوازش۲‌--------------------------- 🌚 #Tataloo #navazesh2 #moon 🌙 #photo 📷

یهـ چیزیـ میگمـ بتـ شاید بخندیـ بهمـ شایـد اصلنـ چشـاتو باز ببندیـ برهـ یهـ چیزیـ میگمـ فقـد درحد گِـلهـ اذیتـ میشمـ بسـ کـ چشماتـ خوشگلهـ💙 (: #Tataloo

یهـ چیزیـ میگمـ بتـ شاید بخندیـ بهمـ شایـد اصلنـ چشـاتو باز ببندیـ برهـ یهـ چیزیـ میگمـ فقـد درحد گِـلهـ اذیتـ میشمـ بسـ کـ چشماتـ خوشگلهـ💙 (: #Tataloo