نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

boygroup (۲۳۳ تصویر)

Artist:A.C.E/Byeongkwan چویس هستین؟ رامن یا جاجانگمیون؟ ماکارون یا تیرامیسو؟ #ace #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:A.C.E/Byeongkwan چویس هستین؟ رامن یا جاجانگمیون؟ ماکارون یا تیرامیسو؟ #ace #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:A.C.E چویس هستین؟ قبل از خواب چه آهنگی رو گوش میدین؟ آرامش‌بخش ترین صدای کیپاپ؟ #ace #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:A.C.E چویس هستین؟ قبل از خواب چه آهنگی رو گوش میدین؟ آرامش‌بخش ترین صدای کیپاپ؟ #ace #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:A.C.E/Byeongkwan چویس هستین؟ بیونگکوان کیوت یا سکشی؟ چند وقته چویس هستین؟ #ace #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:A.C.E/Byeongkwan چویس هستین؟ بیونگکوان کیوت یا سکشی؟ چند وقته چویس هستین؟ #ace #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:A.C.E/Yuchan چویس هستین؟ ورزش میکنین؟ خوندن یا رقصیدن؟ #ace #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:A.C.E/Yuchan چویس هستین؟ ورزش میکنین؟ خوندن یا رقصیدن؟ #ace #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:A.C.E/Sehyoon چویس هستین؟ چه گلی رو دوست دارین؟ موی کوتاه یا بلند؟ #ace #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:A.C.E/Sehyoon چویس هستین؟ چه گلی رو دوست دارین؟ موی کوتاه یا بلند؟ #ace #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:A.C.E/Junhee چویس هستین؟ گیتار یا پیانو؟ استیجای اینکیگایو یا موزیک‌بنک؟ #ace #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:A.C.E/Junhee چویس هستین؟ گیتار یا پیانو؟ استیجای اینکیگایو یا موزیک‌بنک؟ #ace #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:ASTRO آروها هستین؟ آسترو سافت یا دارک؟ اولین گروه پسری که فنشون شدین؟ #astro #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:ASTRO آروها هستین؟ آسترو سافت یا دارک؟ اولین گروه پسری که فنشون شدین؟ #astro #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:ASTRO آروها هستین؟ بایستون توی آسترو؟ کریزی‌سکسی‌کول یا آل‌نایت؟ #astro #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:ASTRO آروها هستین؟ بایستون توی آسترو؟ کریزی‌سکسی‌کول یا آل‌نایت؟ #astro #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:CRAVITY کرویتی استن میکنین؟ بریک آل د رولز یا جامپر؟ بایستون توی کرویتی؟ پ.ن: خیلی خوبن...حتما استن کنین... #cravity #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:CRAVITY کرویتی استن میکنین؟ بریک آل د رولز یا جامپر؟ بایستون توی کرویتی؟ پ.ن: خیلی خوبن...حتما استن کنین... #cravity #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Bobby/IKON آیکونیک هستین؟ بهترین دنسر گروه؟ دوست دارین آیدلتون تتو داشته باشه(یا اگه داره خوشتون میاد)؟ #ikon #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Bobby/IKON آیکونیک هستین؟ بهترین دنسر گروه؟ دوست دارین آیدلتون تتو داشته باشه(یا اگه داره خوشتون میاد)؟ #ikon #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:GOT7 اگاسه هستین؟ رمان شازده کوچولو رو خوندین؟ یو کالینگ مای نیم یا نات بای دمون؟ #got7 #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:GOT7 اگاسه هستین؟ رمان شازده کوچولو رو خوندین؟ یو کالینگ مای نیم یا نات بای دمون؟ #got7 #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Yunho/ATEEZ ایتینی هستین؟ یونهو کیوت یا سکشی؟ بایستون توی ایتیز؟ #ateez #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Yunho/ATEEZ ایتینی هستین؟ یونهو کیوت یا سکشی؟ بایستون توی ایتیز؟ #ateez #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Suho/EXO اکسوال هستین؟ تا حالا به دایرکت آیدلتون پی‌ام فرستادین؟ نقاشی با مداد یا راپید؟ #exo #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Suho/EXO اکسوال هستین؟ تا حالا به دایرکت آیدلتون پی‌ام فرستادین؟ نقاشی با مداد یا راپید؟ #exo #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Win/MCND جم هستین؟ بایستون توی ام‌سی‌ان‌دی؟ آیس‌ایج یا اسپرینگ؟ #mcnd #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Win/MCND جم هستین؟ بایستون توی ام‌سی‌ان‌دی؟ آیس‌ایج یا اسپرینگ؟ #mcnd #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Jimin & V/BTS آرمی هستین؟ کاپل موردعلاقتون توی بی‌تی‌اس؟ کدوم ترک ژاپنی بی‌تی‌اس؟ #bts #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Jimin & V/BTS آرمی هستین؟ کاپل موردعلاقتون توی بی‌تی‌اس؟ کدوم ترک ژاپنی بی‌تی‌اس؟ #bts #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Bang Chan/Stray Kids استی هستین؟ بااستعدادترین لیدر کیپاپ؟ بنگ‌چان با موی قهوه‌ای یا بلوند؟ #straykids #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Bang Chan/Stray Kids استی هستین؟ بااستعدادترین لیدر کیپاپ؟ بنگ‌چان با موی قهوه‌ای یا بلوند؟ #straykids #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Mingyu/Seventeen کارات هستین؟ فیلم رومنس کره‌ای یا آمریکایی؟ کدوم ترک ژاپنی سونتین؟ #seventeen #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Mingyu/Seventeen کارات هستین؟ فیلم رومنس کره‌ای یا آمریکایی؟ کدوم ترک ژاپنی سونتین؟ #seventeen #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

#CRAVITY #Break_All_The_Rules یه کوچولو دیر شد...تا الان داشتم استریم میزدم! بالاخره پسرای Cravity هم دیبو کردن... هم موزیک و هم ام‌وی برای دیبو فوق العاده بودن...یه دیبوی خیلی قدرتمند بود...از روکیای استارشیپ جز اینم انتظار ...

#CRAVITY #Break_All_The_Rules یه کوچولو دیر شد...تا الان داشتم استریم میزدم! بالاخره پسرای Cravity هم دیبو کردن... هم موزیک و هم ام‌وی برای دیبو فوق العاده بودن...یه دیبوی خیلی قدرتمند بود...از روکیای استارشیپ جز اینم انتظار نمیرفت... موزیک ریتم فوق العاده‌ای داشت...عاشقش شدم...قفلی زدم روش...خیلی خوبه اصن... ام‌وی هم که نگم ...

#Wonho_Is_Back #We_Are_Your_Monbebe وقتی هنوزم ما رو مونببه صدا میکنی...یعنی مونببه توایم دیگه؟؟؟؟؟؟؟ یعنی توام هنوز وونهوی مونستا اکس مایی؟؟؟؟؟ من منتظرت میمونم...مهم نیست چی بشه یا چقدر طول بکشه...من مونستا اکس رو همیشه هفت نفره ...

#Wonho_Is_Back #We_Are_Your_Monbebe وقتی هنوزم ما رو مونببه صدا میکنی...یعنی مونببه توایم دیگه؟؟؟؟؟؟؟ یعنی توام هنوز وونهوی مونستا اکس مایی؟؟؟؟؟ من منتظرت میمونم...مهم نیست چی بشه یا چقدر طول بکشه...من مونستا اکس رو همیشه هفت نفره میخوام... #monstax #monsta_x #wonho #monbebe #fancafe #update #kpop #boy #boygroup #bunny #love #forever

Artist:Donghae/Super Junior الف هستین؟ آخرین کتابی که خوندین؟ آخرین باری که خواب بایستون رو دیدین؟ #superjunior #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Donghae/Super Junior الف هستین؟ آخرین کتابی که خوندین؟ آخرین باری که خواب بایستون رو دیدین؟ #superjunior #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty