نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

exol (۲۵۵ تصویر)

_baby boy!🍓 #baekhyun #Baekhyun #BAEKHYUN #EXO #EXOL #EXO_L #KPOP #Exo #Exol #Exo_l #exo #exol #exo_l #kpop #Kpop #LOVE_KPOP #kpop

_baby boy!🍓 #baekhyun #Baekhyun #BAEKHYUN #EXO #EXOL #EXO_L #KPOP #Exo #Exol #Exo_l #exo #exol #exo_l #kpop #Kpop #LOVE_KPOP #kpop

سوال:وقتی دماغتون ۶ بار خون میاد چیکار میکنید؟:/ چان:باهاش اب البالو واس بکهیون درست میکنم... سوال:... مجری:... اس ام:.. بک:.... #chanyeol #exo #exol #exo_l #EXO #EXOL #EXO_L #CHANYEOL #Chanyeol #Exo #Exol #Exo_l

سوال:وقتی دماغتون ۶ بار خون میاد چیکار میکنید؟:/ چان:باهاش اب البالو واس بکهیون درست میکنم... سوال:... مجری:... اس ام:.. بک:.... #chanyeol #exo #exol #exo_l #EXO #EXOL #EXO_L #CHANYEOL #Chanyeol #Exo #Exol #Exo_l

آیا فکر نمیکنید باید mvچانی رو استریم بزنید؟😾 لینکش⬇️ https://youtu.be/N2dsnGc7TFk اسم اهنگش yours هست و برای اینکه بازدید حساب بشه باید ۱_ صدا رو بیشتر از ۵۰ درصد کنید ۲_ام وی رو از روی حالت ...

آیا فکر نمیکنید باید mvچانی رو استریم بزنید؟😾 لینکش⬇️ https://youtu.be/N2dsnGc7TFk اسم اهنگش yours هست و برای اینکه بازدید حساب بشه باید ۱_ صدا رو بیشتر از ۵۰ درصد کنید ۲_ام وی رو از روی حالت خودکار بردارید و روی کیفیت ۴۹۰ بزارید ۳_لایک یادتون نره ۴_بعدش برید یه فیلم دیه ...