مرگ بر حقوق بی بشر به نظرم اگر مسلمانی این جنایات رو ببینه و...

2

مرگ بر حقوق بی بشر به نظرم اگر مسلمانی این جنایات رو ببینه و...

مرگ بر حقوق بی بشر به نظرم اگر مسلمانی این جنایات رو ببینه و...

مرگ بر حقوق بی بشر به نظرم اگر مسلمانی این جنایات رو ببینه و...

مرگ بر حقوق بی بشر به نظرم اگر مسلمانی این جنایات رو ببینه و...

مرگ بر حقوق بی بشر به نظرم اگر مسلمانی این جنایات رو ببینه و...

قدس ، خرمشهر دیگر می‌شودراه حل نهایی ؛ مقاومت تا همه پرسی #P...

#القدس_لنا #free_palestine

#القدس_لنا #free_palestine

#القدس_لنا #free_palestine

#فلسطین #قدس #روز_قدس #مرگ_بر_اسرائیل#free_palestine #alquds

This is 21 years old Palestinian nurse Razan al-Najjar who w...

4

Palestine Must Be Free …فلسطین باید آزاد شود ! #...