نسخه وب بازار مستقیم

tzuyu (۲۳۴ تصویر)

You are gonna be mine again, yeah..💕🍒 #tzuyu

You are gonna be mine again, yeah..💕🍒 #tzuyu

혹시 잠깐 내가 미워지더라도 걱정 안 할게💦 #tzuyu

혹시 잠깐 내가 미워지더라도 걱정 안 할게💦 #tzuyu

_im your sour candy 🍭 #tzuyu #yiren_chocolate

_im your sour candy 🍭 #tzuyu #yiren_chocolate

_im your sour candy 🍭 #tzuyu #yiren_chocolate

_im your sour candy 🍭 #tzuyu #yiren_chocolate

کدومشون قشنگ تر شدن؟ #twice #once #kpop #chaeyoung #dahyun #tzuyu #mina #sana #momo #jihyo #nayeon #jeongyeon #kdrama

کدومشون قشنگ تر شدن؟ #twice #once #kpop #chaeyoung #dahyun #tzuyu #mina #sana #momo #jihyo #nayeon #jeongyeon #kdrama

maknae line^^🍰👑 #chaeyoung #tzuyu #dahyun #yiren_chocolate

maknae line^^🍰👑 #chaeyoung #tzuyu #dahyun #yiren_chocolate

تجربه ی چند سال اکسوال بودن نشون میده که اگه بخوابی همه چی رو باختی!. یهو پامیشی میبینی نه تنها ایدلت ازدواج کرده بلکه بابا هم شده و تو الان مادر بزرگی=/...توصیه ی ما اکسو ...

تجربه ی چند سال اکسوال بودن نشون میده که اگه بخوابی همه چی رو باختی!. یهو پامیشی میبینی نه تنها ایدلت ازدواج کرده بلکه بابا هم شده و تو الان مادر بزرگی=/...توصیه ی ما اکسو الا به وانسا و بقیه فندوم:/به وانسا بیشتر چون هر لحظه ممکنه خبر بارداری/ازدواج مومو ...

*داهیون و چیونگ و جویی وسط جنگل* جویی:دارم کم کم میترسم . ماگم شدیم! چیونگ:نه جویی کوچولو!اینجا جاییه که منو داهیون اونیت معمولا واسه‌ خلوت کردن با خودمون میام تا افکارمونو سر و سامون بدیم...! ...

*داهیون و چیونگ و جویی وسط جنگل* جویی:دارم کم کم میترسم . ماگم شدیم! چیونگ:نه جویی کوچولو!اینجا جاییه که منو داهیون اونیت معمولا واسه‌ خلوت کردن با خودمون میام تا افکارمونو سر و سامون بدیم...! داهیون:درسته!... جویی:واقعا؟!... چیونگ:خب- ... داهیون:راستش نه..در واقع ما هیچ ایده ای نداریم که الان کجاییم ...

طرز درست تلفظ کردن اسمای ایدولای کیپاپ که فن ها اشتباه میگن:/ : #taehyung (bts): تِ هیونگ #irene‌ (redvelvet): آیرین #chaeryeong (itzy): چِ ریونگ #taeyoung (nct): تِ یونگ #baekhyun (exo): بِک هیون #taeyeon‌ (snsd): تِ ...

طرز درست تلفظ کردن اسمای ایدولای کیپاپ که فن ها اشتباه میگن:/ : #taehyung (bts): تِ هیونگ #irene‌ (redvelvet): آیرین #chaeryeong (itzy): چِ ریونگ #taeyoung (nct): تِ یونگ #baekhyun (exo): بِک هیون #taeyeon‌ (snsd): تِ یون #taehyeon (txt): تِ هیون #taeyung (bigbang): تِ یانگ #chaeyeon (iz*one): چِ یون #sihyeon (everglow): ...

maknae line^^👑 #dahyun #tzuyu #staypony #chaeyoung

maknae line^^👑 #dahyun #tzuyu #staypony #chaeyoung

maknae line^^👑 #dahyun #tzuyu #staypony

maknae line^^👑 #dahyun #tzuyu #staypony

_boltorone!....🔥firrrre😹... #tzuyu #staypony

_boltorone!....🔥firrrre😹... #tzuyu #staypony

_boltorone!....🔥firrrre😹... #tzuyu #staypony

_boltorone!....🔥firrrre😹... #tzuyu #staypony

مادر فاکرا:/کم دارن میان دوستامو اذیت میکنن:/ #tzuyu #twice #once #we_are_with_you #kai_exo

مادر فاکرا:/کم دارن میان دوستامو اذیت میکنن:/ #tzuyu #twice #once #we_are_with_you #kai_exo

_tzuyu❄ #tzuyu #staypony

_tzuyu❄ #tzuyu #staypony

_tzuyu❄ #tzuyu #staypony

_tzuyu❄ #tzuyu #staypony

جویی😻💫... #tzuyu #yiren_chocolate

جویی😻💫... #tzuyu #yiren_chocolate

جویی😻💫... #tzuyu #yiren_chocolate

جویی😻💫... #tzuyu #yiren_chocolate

به یاد وانسایی که هنوزم جویی رو تزویو تلفظ میکنن:/ جویی:tzuyu #yiren_chocolate #tzuyu

به یاد وانسایی که هنوزم جویی رو تزویو تلفظ میکنن:/ جویی:tzuyu #yiren_chocolate #tzuyu

من فک میکردم اسم واقعی جویی تزویو عه:/در اصل اسم واقعیش جویی عه وبه انگلیسی اینجوری نوشته میشه:‌tzuyu :/من مث اسکلا میگفتم تزویو:/ جویی به انگلیسی: tzuyu اسم واقعی: chou tzuyu )چو جویی) #tzuyu #yiren_chocolate

من فک میکردم اسم واقعی جویی تزویو عه:/در اصل اسم واقعیش جویی عه وبه انگلیسی اینجوری نوشته میشه:‌tzuyu :/من مث اسکلا میگفتم تزویو:/ جویی به انگلیسی: tzuyu اسم واقعی: chou tzuyu )چو جویی) #tzuyu #yiren_chocolate