خانه

مطالب جدید

مطالب محبوب

عربي

دانلود اپلیکیشن

درباره ما

قوانین

دسته بندی ها

hasti8038

hasti8038

۲۱

مطلب

۱۵۵

دنبال کننده

۱۴۹

دنبال شونده

Hasti_90

🖤‌‌⃤••Yᴏᴜʟʟ ʟᴇᴀʀɴ ʜᴏᴡ ᴛᴏ ʟɪᴠᴇ ɪғ ʏᴏᴜʀ ʜᴇᴀʀᴛ ʙʀᴇᴀᴋs !
ܥ‌ࡋࡅߺ߳ࡉ‌ ࡏܘ ࡅߺ߲ܝܝ݅ࡅࡏࡅ߭ܘ ࡅߺ߳ߊ‌ܝ۬‌ࡇ‌ ࡅ࡙ߺߊ‌ܥ‌ ܩࡅ࡙ߺࡏަࡅ࡙ߺܝ‌ࡊ ܝ۬‌ࡅ߭ܥ‌ࡏަܨ ࡏࡅ߭ܨ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فالوبک☻️

تاریخ عضویت: ۱۴۰۱/۰۷/۰۶
مطالب
کالکشن ها
😂👌🏼

😂👌🏼

hasti8038
🖤☻️

🖤☻️

hasti8038
نصب برنامه ویسگون