خوب بخوابی
۱

خوب بخوابی

بعداز کلی هزینه وپول خرج کردن تازه شده این! ؟! ؟! ؟

بعداز کلی هزینه وپول خرج کردن تازه شده این! ؟! ؟! ؟

عاقبت سربه سر گذاشتن حیوانات

عاقبت سربه سر گذاشتن حیوانات

طاووس سفید لایک کن چون خیلی ضحمت کشیده چترشو باز کرده

طاووس سفید لایک کن چون خیلی ضحمت کشیده چترشو باز کرده

آخرین عکس زنده یاد داداشی همراه با خواهرزاده اش

آخرین عکس زنده یاد داداشی همراه با خواهرزاده اش

اینم یه بوس آبدار

اینم یه بوس آبدار

خسته نباشی

خسته نباشی

دادا چطوری

دادا چطوری

بدون شرح

بدون شرح

کودک  درون

کودک درون

آمین

آمین

واقعاخوشکله
لایک یادت نره

واقعاخوشکله لایک یادت نره

آخرشه

آخرشه

مامان بزرگ آرنولد

مامان بزرگ آرنولد

روز مرد مبارک

روز مرد مبارک