الهه شرقی

hunny

زیر پایت بهشتی ندیدم ارزوهایی را دیدم که بخاطر من از انها گذشته بودی

امتیاز
318570
دنبال کننده
1870
دنبال شونده
178

/ ﺗﻮ ﮊﺍﭘﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺑﺮﻕ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﻦ، ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺷﺎﻣﭙ...

ﭼﻨﺪﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﺮﻍ ﭘﺎﮎ ﻣﯿﮑﺮﺩﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻢ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪ ...

ینی تو روح اون معلمی که موقع روخونی میدید من دارم با بغل دست...

1

انتظار سختیه واقعا....

عکس مفهومی

1

جالبه

پای عشق که درمیان باشد، اهن هم خم میشود...

1

یه روز رفتم گزینش,هرچی سوال دینی پرسیدن بلد نبودمطرف عصبانی ...

5

کیا مامانشون عین مامان منه؟؟؟

1

بدون شرح...

1

زنان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮﺑﻬﺎﯼ ﺧﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻪ ﻣﯿﺴﻮﺯﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ...

ﺭﻓﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﮐﻨﻢ ﭼﻄﻮﺭﯼﺧﺎﻧﻤﻤﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﮐﻨﻢ؟ﺑﻬﻢ ﮔﻔ...

من تجربشو نداشتم شکرخدا،خخخخ

دل تواولین روز بهاردل منآخرین جمعه سالو چه دورند و چه نزدیک ...