از وقتی این دخترک با بهائی‌ها رفت آمد داره حرفهاشم بو دار شد...
۵

از وقتی این دخترک با بهائی‌ها رفت آمد داره حرفهاشم بو دار شد...

برادران کشمیری با سربند                "لبیک خامنه ای" دنیا ...
۲

برادران کشمیری با سربند "لبیک خامنه ای" دنیا ...