سبزه عید آبجیم

سبزه عید آبجیم

این تخم مرغ مینامون هستش . ولی نطفه نداره باید بندازیمش دور ...
۵

این تخم مرغ مینامون هستش . ولی نطفه نداره باید بندازیمش دور ...

شب یلدا 93
۲

شب یلدا 93

، نشستم با خودم منطقی فکر کردم دیدم خب بعضی چیزا رو دارم بعض...
۵

، نشستم با خودم منطقی فکر کردم دیدم خب بعضی چیزا رو دارم بعض...

برادرزادهام قربونشون برم من
۳

برادرزادهام قربونشون برم من

لذت بردن را یادمان ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ !از گرما می نالیم. از سرما فرار می...

لذت بردن را یادمان ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ !از گرما می نالیم. از سرما فرار می...

عشق پدر و دختری

عشق پدر و دختری

چه با محبت هستن
۲

چه با محبت هستن

خوشمزست
۲

خوشمزست

تخم مار
۱

تخم مار

چه ژستی گرفتن

چه ژستی گرفتن

من که مردم از خجالت اونا رو نمیدونم
۶

من که مردم از خجالت اونا رو نمیدونم