کابوس تاریک

kabostarik

من تو جنگل زندگی نکردم
اما #حیوانای زیادی دورم بودن...


خسته ام از بس طعمه بودم !!!!

ولنتاین مبارکـــــ:tulip::tulip::tulip::tulip:ــــ
۱

ولنتاین مبارکـــــ:tulip::tulip::tulip::tulip:ــــ

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...
۲

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...

#بهمن ماه
۶

#بهمن ماه

ناموسن چی کار میکنید ؟؟؟؟؟؟
۶

ناموسن چی کار میکنید ؟؟؟؟؟؟

صبحتون بخیر
۱

صبحتون بخیر

خستم خدا میشه امشب همه چیو تموم کنی؟؟
۶

خستم خدا میشه امشب همه چیو تموم کنی؟؟

بهت فک میکنم #کجایی؟
۰

بهت فک میکنم #کجایی؟

از خاک درست شدیم وبه خاک برمیگردیم                   مهم این...
۰

از خاک درست شدیم وبه خاک برمیگردیم مهم این...

:black_heart_suit::black_heart_suit::black_heart_suit:
۰

:black_heart_suit::black_heart_suit::black_heart_suit:

کسی نیست ؟؟؟
۱۲

کسی نیست ؟؟؟

خدا مواظبش باش باشه خواهش میکتم
۰

خدا مواظبش باش باشه خواهش میکتم

#حواسم کجایی؟
۰

#حواسم کجایی؟

#خستم...
۱

#خستم...

منطق من واسه دوست داشتن تو سه حالت دارههه1 من دوست دارم :bla...
۰

منطق من واسه دوست داشتن تو سه حالت دارههه1 من دوست دارم :bla...

کاش به جای دلم نفسم میگرفت تموم میشد !!!!!
۷

کاش به جای دلم نفسم میگرفت تموم میشد !!!!!

لعنت به زمونه ای که مرد بودن #درد داره  #نامرد بودن کیف...لع...
۰

لعنت به زمونه ای که مرد بودن #درد داره #نامرد بودن کیف...لع...

همه را میدرم هتی ان #بره را...
۴

همه را میدرم هتی ان #بره را...

زندگیم خالی هیچی !!!!!!
۱

زندگیم خالی هیچی !!!!!!