بدون شرح
۲

بدون شرح

وای فراموش کردم پسرمو از مدرسه بیارم!
۳

وای فراموش کردم پسرمو از مدرسه بیارم!

بامزست

بامزست

بچرو؟یاد بگیر
۱

بچرو؟یاد بگیر

بچه بیا بیرون؟چقدر تو شکمویی؟الان میفتیا؟

بچه بیا بیرون؟چقدر تو شکمویی؟الان میفتیا؟

دالی؟حالا تو چشم بزار من پیدات میکنم
۱

دالی؟حالا تو چشم بزار من پیدات میکنم

لطفا جواب بده؟
۱۳

لطفا جواب بده؟

حاج خانوومی هست واسه خودش
۲

حاج خانوومی هست واسه خودش

پرفسور هانگی!داره کتاب روانشناسی میخونه

پرفسور هانگی!داره کتاب روانشناسی میخونه

یاحسین
۱

یاحسین

بزرگش کن بخونش خیلی قشنگه
۱

بزرگش کن بخونش خیلی قشنگه

شعری در وصف اقا

شعری در وصف اقا

بدون شرح

بدون شرح

ضریح قدیمی عشقم حسین ع

ضریح قدیمی عشقم حسین ع

شهدا رایاد کنیم با ذکر یک صلوات

شهدا رایاد کنیم با ذکر یک صلوات

سلام بر اقای بی کفنم

سلام بر اقای بی کفنم

سلام
۲

سلام