سـروها ایـسـتاده مـی مـیرند

khojasteh

ببــــین از نبود تو چــــــــه میکشمــــــــ ...