حسين پناهي ياد گرفتم اين بار که دستانم يخ کرد، دستان کسي را نگيرم! جيب هايم مطمئن ترند.!! دنيا رو مي بيني؟ حرف حرف مياره، پول پول مياره، خواب خواب مياره.ولي 'محبت'،

حسين پناهي ياد گرفتم اين بار که دستانم يخ کرد، دستان کسي را نگيرم! جيب هايم مطمئن ترند.!! دنيا رو مي بيني؟ حرف حرف مياره، پول پول مياره، خواب خواب مياره.ولي 'محبت'، "خيانت" مياره! کاش همه ميدانستن دل بستن به "کلاغي که "دل" دارد، بهتر است از "طاوسي که زيبايي" ...

کیانای عزیزم.تولد3سالگی

کیانای عزیزم.تولد3سالگی

عکس بلند
زنگ تفریح...جالبه نه؟؟

زنگ تفریح...جالبه نه؟؟