اینم بعد از جشن تحلیف اموزشی با فرماندمون 18/1/95
۹

اینم بعد از جشن تحلیف اموزشی با فرماندمون 18/1/95

عکس دقیقه نودی من و دوستام دوره اموزشی 07کازرون 18/1/95یادش ...
۱۵

عکس دقیقه نودی من و دوستام دوره اموزشی 07کازرون 18/1/95یادش ...

اینم از گل حیاطمون...
۴

اینم از گل حیاطمون...

همتا خانم باز اومد...!
۱

همتا خانم باز اومد...!

هــہ خــدانخــاس مادلمون پیش هم باشـہچراآخهـ؟؟این همـہ آدم ب...

هــہ خــدانخــاس مادلمون پیش هم باشـہچراآخهـ؟؟این همـہ آدم ب...

↔ﺍﻭﻧـــــــﯽ ﮐــــِـــﻪ ﻭﻗــــﺘـــــﯽ ﺑـــــﺎ ﻣــــن ﺳــﺮﺩ ﺑ...

↔ﺍﻭﻧـــــــﯽ ﮐــــِـــﻪ ﻭﻗــــﺘـــــﯽ ﺑـــــﺎ ﻣــــن ﺳــﺮﺩ ﺑ...

دختر داییم فاطمه خانم...!
۶

دختر داییم فاطمه خانم...!

تولدشم تموم شد و بر نگشت...!
۲

تولدشم تموم شد و بر نگشت...!

با من تلخ حرف نزن من خودم زهر مارم...!
۶

با من تلخ حرف نزن من خودم زهر مارم...!