lavita

lavita

امتیاز
7260
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه

https://telegram.me/aqwszxdtrfegcvhytujbnmklavita بهم ...

https://telegram.me/aqwszxdtrfegcvhytujbnmklavita تشری...

چه‌قدر من دیدنَ‌ت را دوست دارم ؛در خوابدر غروبدر همیشه‌یِ هر...

روش جدید امر به معروف به دوستم روز عاشورا این کارت رو دادن گ...

شاید برای "تــــــــو" فراوان باشند … کسانی که اندازه ی "مــ...

دلم کسی را میخواهد که به چشم هایم گوش کندکسی که نگاهم را در ...

درد دل مرافقط برگه های خشکیده می فهمندرنگ دل مرافقط پاییز می...

.دیوانه نمی گوید دوستت دارمدیوانه می رود تمام دوست داشتن راب...

من حوصلم سر رفته .....