لیلا

leyla69

دور باش اما نزدیک من از نزدیک بودنهای دور میترسم

امتیاز
3410
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
5

افتخار آذربایجان

به یادت هست میگفتم اگر ترکم کنی روزی تمام عمر خاموشم کنون آن...

kو می‌خواهم برگردم به روزهای کودکی...آن زمان‌ها که پدر تنها ...

مجنون با انگشت روی خاک می نوشت ،لیلی ..لیلی ! گفتند : چه می ...

ناتوان هستم وتنها، در نیمه راهی مبهم، به این خانه ی کوچک پنا...

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به ...

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها شد طلب عشق ز هر بی سرو پایی نکن...

من از طرح نگاه تو خیاله مبهمی دارم نگاهت را نگیر از من که با...