سارا

loveislie

اگه بی من خوشه
حرفی ندارم

امتیاز
4420
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
14
مورد‌ علاقه

دیگه از نفس کشیدن هم خسته شدم

3

من حقمو می خوام

7

خدایش حیف نیست من با این هنرم تو نقاشی 16 بگیرماصلا شما ها ب...

37

بچه ها به نظر تون من چند سالمه؟

2

من خیانت نکردمتو هلم دادیداشتم می افتادم اون بغلم کرد

2

چه بسا افرادی که رانندگی بلد نیستند ولیبه چه زیبایی ...