m.mohsen5473

m.mohsen5473

این نیز بگذرد...💔💔💔

امتیاز
95200
دنبال کننده
1866
دنبال شونده
177
4

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ #عشق #عاشقانه #love #خاصترین

و عمق عشقهیچگاه شناخته نمی شودمگر در زمان فراق…#سرباز ...

بند دل منبه لبخندهای تو بند استبرای دوست داشتنت امالبخندهایت...

بی تو با قافله یغصه و غم ها چه کنم؟!تار و پودم تو بگوبا دل ت...

4

روزگار عجیبی شده استحتی وقتی میخندیممنـظورمان چیز دیگریستوقت...

2

خاطـــــــــــرات بی هــــــــوا می آیندگاهی وســـــــــط یک...

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست

2

رفتنی میره

2

پرسیدن گفتن مرتفع ترین جای جهان کجاست؟جواب دادم:چشام!!!!گفتن...

ما که خوب بودیم خوبیمون دل خیلیارو زد اما الان که بد شدیم وا...

2

#بدون مخاطب #عاشقانه #عشق #love #تنهایی