تا کسی رو از دست ندی قدر شو نمیفهمی #عکس_نوشته_عاشقانه #جذاب #خاص

تا کسی رو از دست ندی قدر شو نمیفهمی #عکس_نوشته_عاشقانه #جذاب #خاص

به هرکس به اندازه لیاقتش بها بده ن به اندازه مرات #خاص #جذاب #عکس_نوشته_عاشقانه

به هرکس به اندازه لیاقتش بها بده ن به اندازه مرات #خاص #جذاب #عکس_نوشته_عاشقانه

غرور درسته بزرگ نشونت میده ولی خیلی چیزارو ازت میگیره

غرور درسته بزرگ نشونت میده ولی خیلی چیزارو ازت میگیره

اگه ب پاش بیفته از مرد ای امروزی مرد ترم #خاص #جذاب

اگه ب پاش بیفته از مرد ای امروزی مرد ترم #خاص #جذاب

#خاص #جذاب

#خاص #جذاب

ما بهش می گیم زندگی ولی بقیه بهش میگن کاراته #خاص

ما بهش می گیم زندگی ولی بقیه بهش میگن کاراته #خاص

من همون دختریم ک جلوی نرجماعت نمی بازم #خاص

من همون دختریم ک جلوی نرجماعت نمی بازم #خاص