mahroshan555

mahroshan555

@azeen
زندگی بی تو مرانیست بجز شام سیاهی

صدایم کن میان بغض تاریکیمیان این همه دیوار شدم من تشنه دیدار...
۳۳

صدایم کن میان بغض تاریکیمیان این همه دیوار شدم من تشنه دیدار...

به صد جان میخرم حزن و غمت را تو ای ماه شب تارم کجایی؟@azeenی...
۱۶

به صد جان میخرم حزن و غمت را تو ای ماه شب تارم کجایی؟@azeenی...

تو که نیستی احساس کودکی را دادم که موقع یار کشی ؛هیچکس برای ...
۳

تو که نیستی احساس کودکی را دادم که موقع یار کشی ؛هیچکس برای ...

آسمان را دیده ای در لحظه های بی کسی ابر و باران هم تبانی با ...
۵۷

آسمان را دیده ای در لحظه های بی کسی ابر و باران هم تبانی با ...

در این کوچه بازار دلتنگیآیه آیه شعر خواندماشک ریختم به برگها...
۳۲

در این کوچه بازار دلتنگیآیه آیه شعر خواندماشک ریختم به برگها...

من در یک نفر دچار شده ام که او در جانم خلاصه میشود
۴

من در یک نفر دچار شده ام که او در جانم خلاصه میشود

#عکس_نوشته
۳

#عکس_نوشته

پاییز ای فصل برگ ریزای همچو مرگ خوب و رهاننده و عزیزگویم اگر...
۲

پاییز ای فصل برگ ریزای همچو مرگ خوب و رهاننده و عزیزگویم اگر...

تو را چه بنامم جز نفس...که بود و نبود تو بود و نبود من است  ...
۱

تو را چه بنامم جز نفس...که بود و نبود تو بود و نبود من است ...

گاهی بیا به ارامگه واژه های من اینجا دلی برای دوست داشتنت پر...
۰

گاهی بیا به ارامگه واژه های من اینجا دلی برای دوست داشتنت پر...

#طبیعت زیبا
۱۴

#طبیعت زیبا

#هنرعکاسی
۲

#هنرعکاسی

#تصاویر_پس_زمینه
۲

#تصاویر_پس_زمینه

#هنرعکاسی
۱

#هنرعکاسی

#تصاویر_پس_زمینه
۰

#تصاویر_پس_زمینه

امشب که در هوای تو پر میزند دلم ...ای مهربان من تو کجایی و م...
۳

امشب که در هوای تو پر میزند دلم ...ای مهربان من تو کجایی و م...

بر ماسه ها نوشتم ...دریای هستی من،از عشق توست سرشار ...این ر...
۴

بر ماسه ها نوشتم ...دریای هستی من،از عشق توست سرشار ...این ر...

#تصاویر_پس_زمینه
۱

#تصاویر_پس_زمینه

#تصاویر_پس_زمینه
۱

#تصاویر_پس_زمینه

#خوراکی
۱

#خوراکی