پنجشنبه است و دلم براي آنهايي که ديگر ندارمشان تنگ است...پنج...
۵

پنجشنبه است و دلم براي آنهايي که ديگر ندارمشان تنگ است...پنج...

"ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ" ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻫﻤﻪ "ﻧﻪ" ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺩﻝ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﮑﻨﺪ......
۳

"ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ" ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻫﻤﻪ "ﻧﻪ" ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺩﻝ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﮑﻨﺪ......

خخخخ
۲

خخخخ

خخخخخ
۱۲

خخخخخ

چقد سنگین....
۵

چقد سنگین....

خخخخخخخخ
۱

خخخخخخخخ

مرد هستن دیگه چیکارش میشه کرد
۱۵

مرد هستن دیگه چیکارش میشه کرد

رتبه شششم
۱۵

رتبه شششم

لایک
۳

لایک

سلام دوستان حوصلم سر رفته حسابی

سلام دوستان حوصلم سر رفته حسابی

هههههه
۱

هههههه

نظر....
۱۲

نظر....

اخر ارامش ها بچه ها....
۴

اخر ارامش ها بچه ها....

tavajoh dashte bashid ghabele tavajoh aghayon
۱

tavajoh dashte bashid ghabele tavajoh aghayon

be in magan mard
۲

be in magan mard

model eynak
۱

model eynak