محمدرضا

man.mard

این پیج مناسب مرتاضان،عرفا و معراجی ها نیس...ما خاکیا اینجا دور هم رو زمین نشستیم.شما برو اون بالا سرجات بشین.....

مردم انار هم نخورند، مشکلی ایجاد نمی‌شودجواد باقری عضو هیات ...

مردم انار هم نخورند، مشکلی ایجاد نمی‌شودجواد باقری عضو هیات ...

فرق ما و شما
۳

فرق ما و شما

چقد عنن و نچسب و ناشیرین این تصاویر.بخصوص تصویر بالایی سمت چ...

چقد عنن و نچسب و ناشیرین این تصاویر.بخصوص تصویر بالایی سمت چ...

قیمت موز در ده سال در امریکا.کشور نا دوست و نه همسایه

قیمت موز در ده سال در امریکا.کشور نا دوست و نه همسایه

وقتی دخترها هار و داغ شدن

وقتی دخترها هار و داغ شدن

این آسفالته یا اون عنی که میزنن به جاده و خیابونای ما.واقعا ...

این آسفالته یا اون عنی که میزنن به جاده و خیابونای ما.واقعا ...

#تغییر_سبک_زندگی 🍑🍑🍑

#تغییر_سبک_زندگی 🍑🍑🍑

#تغییر_سبک_زندگی

#تغییر_سبک_زندگی

#تغییر_سبک_زندگی

#تغییر_سبک_زندگی

آخه اینا انسانن،!!! حیوون بیچاره رو له کردن! چه زوزه ای کشید...
۴

آخه اینا انسانن،!!! حیوون بیچاره رو له کردن! چه زوزه ای کشید...

چراغ روشن کردین توی هم..حالا چراغ خاموش ببین چه شود🤡

چراغ روشن کردین توی هم..حالا چراغ خاموش ببین چه شود🤡

نطفه کسانی که میگن وضع کشور خوبه از پدرشون نیس
۱

نطفه کسانی که میگن وضع کشور خوبه از پدرشون نیس

یه عمر خر کردی و بعدش عشق و حال😊نوش جانت که سهمت رو از خایه ...

یه عمر خر کردی و بعدش عشق و حال😊نوش جانت که سهمت رو از خایه ...

همه چیت زنونه باشه الا تیپت..بدرد نمیخوری
۳

همه چیت زنونه باشه الا تیپت..بدرد نمیخوری

توله سگ باشین
۱

توله سگ باشین

بدون آرایش زن رو باید خواست و بوسید و...
۵

بدون آرایش زن رو باید خواست و بوسید و...

اونا همگی با خانواده غرق شادی و آرامش و نعمت و ما همگی غرق م...
۱

اونا همگی با خانواده غرق شادی و آرامش و نعمت و ما همگی غرق م...

گزارشگر داره زیر پتو میکنه یا گزارشگری یا یه چیز دیگه😁رمانتی...

گزارشگر داره زیر پتو میکنه یا گزارشگری یا یه چیز دیگه😁رمانتی...