خدایا عاشقتم

خدایا عاشقتم

روز پنج شنبتون به خیر
۱

روز پنج شنبتون به خیر

بارش ریزه های برف توی صحن حرم امام رضاجاااتووون خااااالی
۹

بارش ریزه های برف توی صحن حرم امام رضاجاااتووون خااااالی

یاصاحب الزمان

یاصاحب الزمان

قربونت آقاااابا اینکه پر از گناهم، منو طلبیده خدایااااااا شک...
۳

قربونت آقاااابا اینکه پر از گناهم، منو طلبیده خدایااااااا شک...

واقعا؟
۵

واقعا؟

دقت نکن، بگذر...
۳

دقت نکن، بگذر...

منزوی، لایک دارررره واقعا

منزوی، لایک دارررره واقعا

اندکی صبرررر

اندکی صبرررر

آخیییش امتحانا عاااالی تموم شد...
۳

آخیییش امتحانا عاااالی تموم شد...

کیا اینجوری درس میخونن؟؟خخخخخه
۷

کیا اینجوری درس میخونن؟؟خخخخخه

فصل تلخ امتحانات...
۸

فصل تلخ امتحانات...

فصل تلخ امتحانات...
۲

فصل تلخ امتحانات...

واسم دعا تونین
۲

واسم دعا تونین

واسم دعا تونین...

واسم دعا تونین...

واسم دعا تونین...

واسم دعا تونین...