گر بگویم که تو در خون ِ منی " بُهتان" نیست...💙

گر بگویم که تو در خون ِ منی " بُهتان" نیست...💙

...Ghalbe:blue_heart:mn

...Ghalbe:blue_heart:mn

ڪسی نمیگیره جاتُ تویِ دلم . . . ♡Aghaye esmaili:relieved_fac...
۲

ڪسی نمیگیره جاتُ تویِ دلم . . . ♡Aghaye esmaili:relieved_fac...

jane delmi tO aghye gOlpase gOl:relieved_face::two_hearts:
۱۴

jane delmi tO aghye gOlpase gOl:relieved_face::two_hearts:

نیستی و دلم هر ثانیه از نبودت اتیش میگیرهنیستی ببینی یه بی س...
۳۶

نیستی و دلم هر ثانیه از نبودت اتیش میگیرهنیستی ببینی یه بی س...

To jane janane mani:relieved_face::two_hearts:
۱

To jane janane mani:relieved_face::two_hearts:

واسه یه جمعیت وراجِ تهی مغز هیچی بدتراز بی محلی نیست... خیره...
۱۸

واسه یه جمعیت وراجِ تهی مغز هیچی بدتراز بی محلی نیست... خیره...

یعنی جدی جدی رفت...:broken_heart:
۶

یعنی جدی جدی رفت...:broken_heart:

من خود با چشم خویشتن دیدم که جانم میرود...:broken_heart:
۶

من خود با چشم خویشتن دیدم که جانم میرود...:broken_heart:

چه جوری زنده بمونم...:broken_heart:چه جوری باورم شه...فقط از...

چه جوری زنده بمونم...:broken_heart:چه جوری باورم شه...فقط از...

رفتی و تیمم تا ابدکاپیتان نداره...تا ابد...:broken_heart:
۶

رفتی و تیمم تا ابدکاپیتان نداره...تا ابد...:broken_heart:

دونه دونه اشکاش دونه دونه اشکام تاوانشو پس میدن اونایی که فر...
۲

دونه دونه اشکاش دونه دونه اشکام تاوانشو پس میدن اونایی که فر...

ولی خوب...این صدای هق هق گریه هامی جورایی حس میکنم زندگیم تم...
۲

ولی خوب...این صدای هق هق گریه هامی جورایی حس میکنم زندگیم تم...

واسه تو جون میدم قلب من:blue_heart::crown::relieved_face:
۱۸

واسه تو جون میدم قلب من:blue_heart::crown::relieved_face:

هفته اخرم برگزار نکنین راحت جامو بدید تیم محبوبتون دیگه...نن...
۵

هفته اخرم برگزار نکنین راحت جامو بدید تیم محبوبتون دیگه...نن...

تمام زندگی من:blue_heart::crown:
۷

تمام زندگی من:blue_heart::crown:

tavalOdet kOli mObarak aziiizedelm:blue_heart::balloon::ghos...
۳۴

tavalOdet kOli mObarak aziiizedelm:blue_heart::balloon::ghos...

ای همیشه ∞:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:باعث لبخند من...
۳

ای همیشه ∞:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:باعث لبخند من...

چشم هایت خلاصه‌یِ دنیاست...:blue_heart:
۸

چشم هایت خلاصه‌یِ دنیاست...:blue_heart:

tavaloOdet mObarak aziiizedelm:balloon::ghost::confetti_ball...
۱۳

tavaloOdet mObarak aziiizedelm:balloon::ghost::confetti_ball...