مریمی

maryamimo

امتیاز
28930
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
10

کیک تولد! کی دوس داره مزه کنه؟!

3

چیه؟! نگاه داره؟o_O

1

واسه چی بی اجازه دس به غذام میزنی؟؟؟؟؟؟؟

1

ازهمه دوستانی که ب پروفایلم سرمیزنن و نظرمیدن ممنونم من بخاط...

12

کدومو؟!

2

فقط خودشo_O

1

خطای دید جالبهo_O

5

پس کووووووو؟؟؟؟!!!

3

زیارت ی صفای خاصی داره که نمیشه وصفش کرد فقط وقتی اونجا هستی...

7

لپای حاج خانمو o_O

12

واقعیتo_O

4

سلامتی اون پسرااا که بازغال ریش سیبیل میذاشتن شبیه باباهاشون...