عشقتون برگشتــــــــــــه💗 😂 😄 دلم براتون تنگولیده بووووووود 😍 😍 😍 البت ک شما اصن منو یادتون نیست 😭 😑

عشقتون برگشتــــــــــــه💗 😂 😄 دلم براتون تنگولیده بووووووود 😍 😍 😍 البت ک شما اصن منو یادتون نیست 😭 😑

در رفاقت با وفا بودن شرط مردانگیست ، وگرنه با یک استخوان صد سگ رفیقت میشوند!!

در رفاقت با وفا بودن شرط مردانگیست ، وگرنه با یک استخوان صد سگ رفیقت میشوند!!

✔ مَنَم یہ زمانے کلے رِفیـق داشتَم✔ ⇦بہ تنهایـیم نَخَنـــد حاجـی... *تقصیر رفیقام نبوداااا..... بازار خرید و فروش یهو داغ شد

✔ مَنَم یہ زمانے کلے رِفیـق داشتَم✔ ⇦بہ تنهایـیم نَخَنـــد حاجـی... *تقصیر رفیقام نبوداااا..... بازار خرید و فروش یهو داغ شد

!هــــی خـانومـی! +—قـــبول—+ $هـمه پسرا لاشـی$ _____ولـــی____ ::تو چرا به هـمه میگـی:: —-< داداشـی >—- هــــHEHـــــه

!هــــی خـانومـی! +—قـــبول—+ $هـمه پسرا لاشـی$ _____ولـــی____ ::تو چرا به هـمه میگـی:: —-< داداشـی >—- هــــHEHـــــه

دیگــــــهـ عـادتـ شـدهـ بـــرامـــ💔 ‌(:

دیگــــــهـ عـادتـ شـدهـ بـــرامـــ💔 ‌(:

←هیچــم هیچـــی از دستــم نمیـــره هیچ وقت هیچی و از هیچی نترسون ||•

←هیچــم هیچـــی از دستــم نمیـــره هیچ وقت هیچی و از هیچی نترسون ||•

MUSIC IS MY LIFE #LUCKY_ONE #MONSTER MY LOVELEY SONGS

MUSIC IS MY LIFE #LUCKY_ONE #MONSTER MY LOVELEY SONGS

#beach #alone :)

#beach #alone :)

منتظرم بیـــــــاد :)

منتظرم بیـــــــاد :)

مــــــن و آهــــــــــنگــــــو قدم زدن کـــــ*_*س خـــوار کســـایی کــــــــــــــــــــــــــه بـــاهــــــام بـــــــــــــدن

مــــــن و آهــــــــــنگــــــو قدم زدن کـــــ*_*س خـــوار کســـایی کــــــــــــــــــــــــــه بـــاهــــــام بـــــــــــــدن

مُختــص خوבمه : تیپــم ، فکــرم ، مُقــבساتم مثل اونایے ڪـہ בیـבے نیست مشـפֿـصاتم

مُختــص خوבمه : تیپــم ، فکــرم ، مُقــבساتم مثل اونایے ڪـہ בیـבے نیست مشـפֿـصاتم

هزارتا رگ دارم و هزارتا رفیق ، اما تو شاهرگی و تک رفیق . ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

هزارتا رگ دارم و هزارتا رفیق ، اما تو شاهرگی و تک رفیق . ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

والا ̄ˍ ̄ ی دوس پسرم نداریم یکم فدامون بشه ضایش کنیم بخندیییم -_-

والا ̄ˍ ̄ ی دوس پسرم نداریم یکم فدامون بشه ضایش کنیم بخندیییم -_-

خواستے دیگـــه نباشے ، آفرین … چــــه با اراده ! لعنَت به دبستانـے که تو از درسهاش ، فقط تصمیــم کبــر ے رو آموختـــے …

خواستے دیگـــه نباشے ، آفرین … چــــه با اراده ! لعنَت به دبستانـے که تو از درسهاش ، فقط تصمیــم کبــر ے رو آموختـــے …

دروغـــ رو هــمــه مــیــگـــن ؛ امــا اونــجــاش بــه آدم فــشــار مـــیــاد کــه هــمــراه بــا شــنــیـــدن ِ دروغ خــر هـــم فـــرض بــشـــی …

دروغـــ رو هــمــه مــیــگـــن ؛ امــا اونــجــاش بــه آدم فــشــار مـــیــاد کــه هــمــراه بــا شــنــیـــدن ِ دروغ خــر هـــم فـــرض بــشـــی …

من دارم میرم بیرووون (*¯︶¯*)

من دارم میرم بیرووون (*¯︶¯*)

+همه با من لَجَن.. تـو هَـم آره لجََن؟؟

+همه با من لَجَن.. تـو هَـم آره لجََن؟؟