سلام اومدم
بااینکه مهم نی خیلی ولی اومدم
اونا که حداقل یه با...
۱۶

سلام اومدم بااینکه مهم نی خیلی ولی اومدم اونا که حداقل یه با...

slm refiqaomdm slm bedm o bgm khodafztarikh masrfmon tamom s...
۲۲

slm refiqaomdm slm bedm o bgm khodafztarikh masrfmon tamom s...

Never forget who was there for yaWhen no one else was.هیچوقت...
۱۷

Never forget who was there for yaWhen no one else was.هیچوقت...

اقرآر نبآشـ:minidisc:سیگآر زندگیمونو سآختهـ:smoking_symbol::...
۱۲

اقرآر نبآشـ:minidisc:سیگآر زندگیمونو سآختهـ:smoking_symbol::...

میخونمـــ صدآم بی جونــمیخابمــچشمآ خونــ
۳۵

میخونمـــ صدآم بی جونــمیخابمــچشمآ خونــ

برگشتم دیدم خیلی واقعن سراغمو گرفتینااا من چقد مهمم بعد از ۶...
۲۰

برگشتم دیدم خیلی واقعن سراغمو گرفتینااا من چقد مهمم بعد از ۶...

To bad:extraterrestrial_alien:soO sad:broken_heart:
۱۹

To bad:extraterrestrial_alien:soO sad:broken_heart:

حسـ خوبیهـ پریدنـ و مرگ#Shmal
۱۶

حسـ خوبیهـ پریدنـ و مرگ#Shmal

:balloon::balloon:@Tanhaye_mn:balloon::balloon:تو خونهـ:eyes...
۵

:balloon::balloon:@Tanhaye_mn:balloon::balloon:تو خونهـ:eyes...

زندگی پیش میرهـمنم رولمو سوآرمـنه رول دنیآرولـ فضآ
۳۱

زندگی پیش میرهـمنم رولمو سوآرمـنه رول دنیآرولـ فضآ

میخوام براتون قصه بگمم،یه قصه واقعی.نه یکی از اون قصه ها که ...
۲

میخوام براتون قصه بگمم،یه قصه واقعی.نه یکی از اون قصه ها که ...

بچه که بودم از خون میترسیدمالان خون زندگیمهخوآبامهعشقمهدهن و...
۱۰

بچه که بودم از خون میترسیدمالان خون زندگیمهخوآبامهعشقمهدهن و...

یه انفجآر موزیک تو مغزمیه نوار دیونگی تو قلبمیه بمب عاشقی تو...
۲

یه انفجآر موزیک تو مغزمیه نوار دیونگی تو قلبمیه بمب عاشقی تو...

قلبم درد میکنه سینم تبر میکشه نفسم بالا نمیادبرای کسی مهمه ؟...
۲۹

قلبم درد میکنه سینم تبر میکشه نفسم بالا نمیادبرای کسی مهمه ؟...

چالشmrc babt davatet baranmرنگـِ چشم:qahvei roshnرنگـِ پوست:...
۲۸

چالشmrc babt davatet baranmرنگـِ چشم:qahvei roshnرنگـِ پوست:...

یه بار دیگه روبرومی مثل قدیمآدی ماهی غد و مغرور هنوز عشقمیآ#...
۱۵

یه بار دیگه روبرومی مثل قدیمآدی ماهی غد و مغرور هنوز عشقمیآ#...

شبآ بیدآرم....چِـت بآ سیگآرم...مـن یه بـیـمآرم✋
۲۳

شبآ بیدآرم....چِـت بآ سیگآرم...مـن یه بـیـمآرم✋

من هیچوقت خوب نبودمنمیخاسم باشمبرای همین ترد شدمهمه ازم متنف...
۲۹

من هیچوقت خوب نبودمنمیخاسم باشمبرای همین ترد شدمهمه ازم متنف...

میرم و میرم و میرم و میرم ازین شهری که توش یه غریبمسیرم و سی...
۳

میرم و میرم و میرم و میرم ازین شهری که توش یه غریبمسیرم و سی...

That's trueSmile cover the sorrow But Red eyes Andbored and ...
۷

That's trueSmile cover the sorrow But Red eyes Andbored and ...