اینم کیک تولدش
۱۵

اینم کیک تولدش

تولد مدیا خانم ...تولدش مبارک
۷

تولد مدیا خانم ...تولدش مبارک

سلام یلداتون مبارک امید وارم همیشه شاد خرسند باشید

سلام یلداتون مبارک امید وارم همیشه شاد خرسند باشید

از کاربرای ویس قدیمی تراش کسی هس یا اصن مونده اینجا ؟؟؟؟
۱

از کاربرای ویس قدیمی تراش کسی هس یا اصن مونده اینجا ؟؟؟؟

سلام دوستای گلم خیلی وقت بود نبودم ایشالله از این ب بعد کنار...
۲

سلام دوستای گلم خیلی وقت بود نبودم ایشالله از این ب بعد کنار...

خوبین
۳

خوبین

سلام خوبین.....
۴

سلام خوبین.....

سال94 داری میری؟؟بـــــــــــرو... اما حرفامو بشنـــــــــــ...
۵

سال94 داری میری؟؟بـــــــــــرو... اما حرفامو بشنـــــــــــ...

تلخ ...
۵

تلخ ...

توضیحی اگه هس بدم....یکم ب اطرافتون توجه کنید همه چیز عشق .م...
۴

توضیحی اگه هس بدم....یکم ب اطرافتون توجه کنید همه چیز عشق .م...

.....؟!؟!
۷

.....؟!؟!

تورامیخواهم برای پرسه زدن شب عید و نشان کردن یه جفت ماهی قرم...
۳

تورامیخواهم برای پرسه زدن شب عید و نشان کردن یه جفت ماهی قرم...

پوکیدم..
۴

پوکیدم..

ححخخخ

ححخخخ

.....سلام
۴

.....سلام

.....سلام
۴

.....سلام

خخخخخ
۳

خخخخخ