مهدی یغمایی

mehdi.yaghmai

امیدوارم دوستان عزیزی که به من سرمیزنن لذت ببرن وازهمه ممنونم. درضمن کپی ازاده

لایک کنه
۸

لایک کنه

راس میگه
۱

راس میگه

روز بهتره
۲

روز بهتره

ای داد
۲

ای داد

خوشبحال کسی که دیده
۲

خوشبحال کسی که دیده

دن د جدید اومده

دن د جدید اومده

منکه اصلا بروز نمیدم
۲

منکه اصلا بروز نمیدم

چقد باباها بدبختن

چقد باباها بدبختن

حقیقت محض

حقیقت محض

اون وقت چی میشه
۱

اون وقت چی میشه

عجب کلکایی هستن

عجب کلکایی هستن

دقیقاشاخ دراوردم
۲

دقیقاشاخ دراوردم

راستی کسی دیده تاحالا منکه ندیدم
۲

راستی کسی دیده تاحالا منکه ندیدم

خودتان قضاوت کنید
۴

خودتان قضاوت کنید

هرچی ذهن سوختم یادم نیومد
۲

هرچی ذهن سوختم یادم نیومد

بازخوبه جاهای دیگه هست که ملت راحت باشن

بازخوبه جاهای دیگه هست که ملت راحت باشن

من بایدچیکارکنم
۱

من بایدچیکارکنم