#خاصترین #عاشقانه #عشق #پست_جدید

#خاصترین #عاشقانه #عشق #پست_جدید

#شب مهتاب قشنگ است برای دیدن یار ولیچ بگویم ک دیوار بلند است...
۲

#شب مهتاب قشنگ است برای دیدن یار ولیچ بگویم ک دیوار بلند است...

#عاشقانه #عشق #خاصترین
۱۰

#عاشقانه #عشق #خاصترین

#اصالت.. #پست_جدید #عاشقانه #love #عشق #خاصترین
۲۲

#اصالت.. #پست_جدید #عاشقانه #love #عشق #خاصترین

رقص لری
۸

رقص لری

شوشتر..آسیابهای آبی...
۸

شوشتر..آسیابهای آبی...

ما به غیر از یار اول کس نمی گیریم یاراختیار اولین نیک است کر...
۵

ما به غیر از یار اول کس نمی گیریم یاراختیار اولین نیک است کر...

پند و اندرز
۱۷

پند و اندرز

قضاوت نکنیم
۱۰

قضاوت نکنیم

#نصیحتی برای جوانان و خانواده هایشان...ب امید فردایی بهتر.
۱۰

#نصیحتی برای جوانان و خانواده هایشان...ب امید فردایی بهتر.

اندکی عاشقانه..
۹

اندکی عاشقانه..

#عشقولانه #عشق #عاشقانه #love
۲

#عشقولانه #عشق #عاشقانه #love

#love #عشقولانه #عاشقانه
۳

#love #عشقولانه #عاشقانه

#نسیم بهاری اونم تو این زمستون سرررد..
۱

#نسیم بهاری اونم تو این زمستون سرررد..

#طو را چون آرزوهایم دوست خواهم داشت...
۱

#طو را چون آرزوهایم دوست خواهم داشت...

#عاشقانه #عشق #love
۱۲

#عاشقانه #عشق #love

#عشق #love #عاشقانه #عکس_نوشته
۱

#عشق #love #عاشقانه #عکس_نوشته

#بدون شرح..
۳

#بدون شرح..

#یا من اسمه دوا و ذکره شفا
۳

#یا من اسمه دوا و ذکره شفا