✿بانوی سبــز✿

merina

اللِّهُم العَنِ الجبْتَ وَ طاغوت

دانشجوی رشته ژنتیک

هدف: #میتوکندری_سادات_ژن

از دیار نصف جهان.

پایان راه: نفس نفس زدنم بخاطر توست #یاعلی

#ای_گروه_مردمان؛_به_فرزندان_خود #"محبت_امام_علی_علیه_السلام"...
۳۱

#ای_گروه_مردمان؛_به_فرزندان_خود #"محبت_امام_علی_علیه_السلام"...

ندای رحمت2#معرفت از مسائل اعتقادی است و این گونه مسائل نسبت ...
۸

ندای رحمت2#معرفت از مسائل اعتقادی است و این گونه مسائل نسبت ...

ندای رحمتشماره 1امام سجادعلیه السلام فرمودند:رسول خداصلی الل...
۶

ندای رحمتشماره 1امام سجادعلیه السلام فرمودند:رسول خداصلی الل...

فضیلت شماره(۸)
#وای_مادرمدر کتاب «خصائص الفاطمیّه» از جابر ج...
۱۷

فضیلت شماره(۸) #وای_مادرمدر کتاب «خصائص الفاطمیّه» از جابر ج...

فضیلت شماره(۷)
#وای_مادرمعلاّمه مجلسی رحمه الله در کتاب شریف...
۶

فضیلت شماره(۷) #وای_مادرمعلاّمه مجلسی رحمه الله در کتاب شریف...

فضیلت شماره(۶)
#وای_مادرمحسن بن سلیمان در کتاب «محتضر» از اب...
۱

فضیلت شماره(۶) #وای_مادرمحسن بن سلیمان در کتاب «محتضر» از اب...

فضیلت شماره(۵)
#وای_مادرمابن شهراشوب در کتاب «مناقب» از مالک...
۱

فضیلت شماره(۵) #وای_مادرمابن شهراشوب در کتاب «مناقب» از مالک...

فضیلت شماره(۴)
#وای_مادرمطبری رحمه الله در کتاب «دلائل الإما...
۲

فضیلت شماره(۴) #وای_مادرمطبری رحمه الله در کتاب «دلائل الإما...

فضیلت شماره( ۳ )
#وای_مادرمطبری رحمه الله در کتاب «دلائل الإ...
۳

فضیلت شماره( ۳ ) #وای_مادرمطبری رحمه الله در کتاب «دلائل الإ...

فضیلت شماره(۲)
#وای_مادرمامام صادق علیه السلام فرمودند: 
سمّ...
۳

فضیلت شماره(۲) #وای_مادرمامام صادق علیه السلام فرمودند: سمّ...

فضیلت شماره(۱)
#وای_مادرم شیخ صدوق قدس سره در کتاب «امالی» ا...
۹

فضیلت شماره(۱) #وای_مادرم شیخ صدوق قدس سره در کتاب «امالی» ا...

ساعت #هشت به وقت دلتنگیاَللّهُمَ صَلِّ عَلی علی بن مُوسَی ال...
۳۷

ساعت #هشت به وقت دلتنگیاَللّهُمَ صَلِّ عَلی علی بن مُوسَی ال...

نقاره ها باید به صدا در بیایند تا یک صدا آهنگ یاضامن آهو را ...
۱۲

نقاره ها باید به صدا در بیایند تا یک صدا آهنگ یاضامن آهو را ...

#محبوبت ایشون رقیه الساداتند پنج سالشونه دختر برادرم میشه یه...
۲۹

#محبوبت ایشون رقیه الساداتند پنج سالشونه دختر برادرم میشه یه...

#چالش_محبوبیتبگذار بی پرده  یک چیز را بگویم:محدودیت و مصونیت...
۲۲

#چالش_محبوبیتبگذار بی پرده  یک چیز را بگویم:محدودیت و مصونیت...

چهل روز گذشت960ساعت گذشت تا به امروز برسم.وقتی شروع کردم به ...
۱۵

چهل روز گذشت960ساعت گذشت تا به امروز برسم.وقتی شروع کردم به ...

فضیلت شماره(۴۰)بِسْمِ الله الرّحمٰنِ الرّحیمدر کتاب «الأربعی...
۳

فضیلت شماره(۴۰)بِسْمِ الله الرّحمٰنِ الرّحیمدر کتاب «الأربعی...

فضیلت شماره(۴۰)بِسْمِ الله الرّحمٰنِ الرّحیم در "تفسیر فرات"...
۲

فضیلت شماره(۴۰)بِسْمِ الله الرّحمٰنِ الرّحیم در "تفسیر فرات"...

#مدح_حضرت_معصومه در #قم که آمدم دل سنگم جلا گرفتمثل کبوتری  ...
۹

#مدح_حضرت_معصومه در #قم که آمدم دل سنگم جلا گرفتمثل کبوتری ...

فضیلت شماره(۳۹)بِسْمِ الله الرّحمٰنِ الرّحیمعمّار یاسر گوید:...
۹

فضیلت شماره(۳۹)بِسْمِ الله الرّحمٰنِ الرّحیمعمّار یاسر گوید:...