|قَدر مُطلَق|

mim.h.love


محدثه هستم...
هفده سالمه و طراحی‌دوخت می‌خونم.

ناشناس:
https://harfeto.timefriend.net/904914269

And I'm just an arrogant son of a bitchWho can't admit when ...
۸

And I'm just an arrogant son of a bitchWho can't admit when ...

امروز بعد مدت‌ها تا ظهر خوابیدم! بیدار که شدم دیدم بابامم ام...
۲۲

امروز بعد مدت‌ها تا ظهر خوابیدم! بیدار که شدم دیدم بابامم ام...

ازم خواست دوتا خصوصیت بَد ازش بگم؛گفتم: اینکه هیچوقت نمی‌گی ...
۲۲

ازم خواست دوتا خصوصیت بَد ازش بگم؛گفتم: اینکه هیچوقت نمی‌گی ...

یکی از دوستام تعریف می‌کرد که با دوست‌پسرش داشتن توی پارک قد...
۵۱

یکی از دوستام تعریف می‌کرد که با دوست‌پسرش داشتن توی پارک قد...

شرم بر روزگار!خستمممممممممم! از این زندگی، از درس‌ها، از تکل...
۳۱

شرم بر روزگار!خستمممممممممم! از این زندگی، از درس‌ها، از تکل...

مرغ تو تا سحرِ قیامت توی سرمان خواهد خواند.🖤
۷

مرغ تو تا سحرِ قیامت توی سرمان خواهد خواند.🖤

امروز که داشتم می‌رفتم مدرسه،(ما چون دوروز در هفته کارعملی د...
۵۱

امروز که داشتم می‌رفتم مدرسه،(ما چون دوروز در هفته کارعملی د...

من وقتی روی یه چیزی قفل کنم دیگه دست بردار نیستم!😂😂تو چند پس...
۳۶

من وقتی روی یه چیزی قفل کنم دیگه دست بردار نیستم!😂😂تو چند پس...

It's sept 28 everyone!!💚💙
۱۷

It's sept 28 everyone!!💚💙

اونایی که دندوناشون ارتودونسیه این عکس رو خوب درک می‌کنن!!!پ...
۳۴

اونایی که دندوناشون ارتودونسیه این عکس رو خوب درک می‌کنن!!!پ...

و گرد و خاک‌های پیج رو کنار بزنیم...اهم اهم!!😂آقا کسی "carry...
۲۷

و گرد و خاک‌های پیج رو کنار بزنیم...اهم اهم!!😂آقا کسی "carry...

چند روز پیش تولد یکی از دوستام بود. حالا چه دوستی؟بله همونی ...
۳۲

چند روز پیش تولد یکی از دوستام بود. حالا چه دوستی؟بله همونی ...

درست مثل قسمت‌هایی از فیلم که می‌ترسیدی تماشایش کنی، آدم‌ها ...
۳۴

درست مثل قسمت‌هایی از فیلم که می‌ترسیدی تماشایش کنی، آدم‌ها ...

چجوری تا یچیزی بهتون تعارف می‌کنن، می‌گین "اشتها ندارین" ؟پس...
۳۴

چجوری تا یچیزی بهتون تعارف می‌کنن، می‌گین "اشتها ندارین" ؟پس...

Moon dances over your good side! 🌑🍃
۲۲

Moon dances over your good side! 🌑🍃

Treat people with kindness! 🌈Music: SunflowerBy: Harry Style...
۵۲

Treat people with kindness! 🌈Music: SunflowerBy: Harry Style...

ادامه‌ی پست قبل
۲۷

ادامه‌ی پست قبل

یادمه کوچیک‌تر که بودم، همش فکر می‌کردم که مشکل دارم. من خیل...
۱۰

یادمه کوچیک‌تر که بودم، همش فکر می‌کردم که مشکل دارم. من خیل...

ایتالیا همیشه کشور موردعلاقه من بوده. یکی از آرزوهای همشگیم ...
۳۹

ایتالیا همیشه کشور موردعلاقه من بوده. یکی از آرزوهای همشگیم ...

چرا اینا اینقدر خوشگلن؟؟ :'))))کسی پیجی رو می‌شناسه که همچین...
۱۸

چرا اینا اینقدر خوشگلن؟؟ :'))))کسی پیجی رو می‌شناسه که همچین...