بدون شرح
۳

بدون شرح

از جوانان قبیله
۴

از جوانان قبیله

کوچولوی جنگجو
۱

کوچولوی جنگجو

پسر کوچولو

پسر کوچولو

کشتی دوستانه
۲

کشتی دوستانه

بدپن شرح

بدپن شرح

جشن در قبیله
۵

جشن در قبیله

یانگوم
۳

یانگوم

سه بزرگ مرد
۱

سه بزرگ مرد

؟؟؟؟ نظرتون چیه ؟؟؟؟؟
۴

؟؟؟؟ نظرتون چیه ؟؟؟؟؟

بزن لایکو به افتخارش
۲

بزن لایکو به افتخارش

گاو &  گاوباز
۴

گاو & گاوباز

یاد این سد دفاعی طلایی بخیر
۴

یاد این سد دفاعی طلایی بخیر

این لباس خوشگله مرد هستند یا زن؟ فکرم و مشغول کرده.
۳

این لباس خوشگله مرد هستند یا زن؟ فکرم و مشغول کرده.

بدون شرح

بدون شرح

خالکوبی از نوع شتری

خالکوبی از نوع شتری

هنر عکاسی از شیرجه ی جانانه !
۳

هنر عکاسی از شیرجه ی جانانه !

جابجایی جناب خوک در بزرگراه

جابجایی جناب خوک در بزرگراه