mkabiz

mkabiz56

کارمند/دانشجوی ارشدحسابداری/متاهل/

چایی و صبحانه خوردن اینجا چه حالی میده
۳

چایی و صبحانه خوردن اینجا چه حالی میده

بفرمایید صبحانه،، روغن حیوانی ، کره محلی ، گوجه محلی ، نان م...
۱

بفرمایید صبحانه،، روغن حیوانی ، کره محلی ، گوجه محلی ، نان م...

ابتدای ورودی شهر ایلام ،،،، دره ارغوان

ابتدای ورودی شهر ایلام ،،،، دره ارغوان

خودمان از اینها زیاد داریم
۱

خودمان از اینها زیاد داریم

کباب کوبیده با استفاده از توری مخصوص کباب ماهی
۱

کباب کوبیده با استفاده از توری مخصوص کباب ماهی

دراین جاده به نظرتون درختی قطع شده ؟ در ایران درختان قطع و ج...
۱

دراین جاده به نظرتون درختی قطع شده ؟ در ایران درختان قطع و ج...

دوغ وکره محلی
۱

دوغ وکره محلی

نان ساجی ( محلی ایلام)

نان ساجی ( محلی ایلام)

کوه قلاقیران ، در ایلام، زمستان

کوه قلاقیران ، در ایلام، زمستان

کی تا حالا از اسن خورده ؟
۳

کی تا حالا از اسن خورده ؟

خوردن آب یا دوغ از مشک حال دیگری داره ، تا حالا خوردی ؟
۲

خوردن آب یا دوغ از مشک حال دیگری داره ، تا حالا خوردی ؟

بدون شرح
۳

بدون شرح

برا اونا که ماکارونی و سوسیس دوست دارند
۲

برا اونا که ماکارونی و سوسیس دوست دارند

ساده و خوشمزه برا بچه ها
۲

ساده و خوشمزه برا بچه ها