امتیاز
452960
دنبال کننده
902
دنبال شونده
178
1

༺࿇زلفت هزار دل به یکی تار مو ببستراه هزار چاره گر از چار سو ...

1

گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفتور ز هندوی شما بر ما جفایی ...

مرا تو غایت مقصودی از جهان ای دوستهزار جان عزیزت فدای جان ای...

سوگند به موے تو ڪه از ڪوے تو رفتیماز ڪوے تو آشفته‌تر از موے ...

«میزنم حرف دلم چونکه شنیدن دارد»در دلم نقش عزیزیست که دیدن د...

1

به دریایی در افتادم که پایانش نمی‌بینمبه دردی مبتلا گشتم که ...

عاشقم ، دیوانه ام، مهجورم و در خانه ام هم به دستم جام می، ه...

منم آن عاشق رویت که جز این کار ندارمکه بر آن کس که نه عاشق ب...

گل شوی در باغ عشقم باغبانت می شوم در کویر داغ و سوزان سایبان...

اگر سرم برود در سر وفـای شماز سر برون نرود هرگزم هوای شمابخا...

شب دراز ســـت ، قلندر زده ها بیدارندبـه تمنّـای تـو بر در زد...

به شوق لعل جان بخشی که درمان جهان با اوستچه طوفان می کند این...

آمدم با بوسه بیدارش کنم رویم نشد از هوای ِ عشق سرشارش کنم رو...

عاشقی دیدم که از معشوقه حسرت می خریدتکه تکه قلب را می داد و ...

دوری ولی شاید دلت همراهِ من باشدیا در سرت سودای اینجا آمدن ب...

چون سنگها صداے مرا گوش مے ڪنیسنگے و ناشنیده فراموش مے ڪنیرگب...

1

عشق میخواهم ولی همراه اشک و آه نه!رشتهء مستحکمی، بازی باد و ...

در سینه که یاد تو نباشد نفسی نیستاین خانه که نه بی تو جهان ...

یک قدم برداشتم دور از تو سرگردان شدمآنقدر باریدم و باریدم و ...

1

‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌این حنجره این باغ صدا را نفروشیداین پنجره این خاطر...