مثل موسیقی آرامی که خوابت می کندعشق می آید به آسانی خرابت می...

مثل موسیقی آرامی که خوابت می کندعشق می آید به آسانی خرابت می...

دوست دارم شعر گویم حال دل بهتر شودبا تو از احساس خوانم ،خطی ...
۱

دوست دارم شعر گویم حال دل بهتر شودبا تو از احساس خوانم ،خطی ...

با من از سوختن بال و پرت حرف بزن.از تن و پیرهن شعله ورت حرف ...

با من از سوختن بال و پرت حرف بزن.از تن و پیرهن شعله ورت حرف ...

کو مایه جانم چه کسی دید کجا رفت؟از راه محبت نرسیده به جفا رف...

کو مایه جانم چه کسی دید کجا رفت؟از راه محبت نرسیده به جفا رف...

تو اشتیاق کوچ داری،من دوپای لنگدوریم از دنیای هم فرسنگ ها فر...
۱

تو اشتیاق کوچ داری،من دوپای لنگدوریم از دنیای هم فرسنگ ها فر...

دل اگر عاشق نباشد ساز می خواهد چه کار؟بی تو این اشعار من آغا...

دل اگر عاشق نباشد ساز می خواهد چه کار؟بی تو این اشعار من آغا...

تماشایی ترین تصویر دنیا می شوی گاهیدلم می پاشد از هم بس که ز...
۱

تماشایی ترین تصویر دنیا می شوی گاهیدلم می پاشد از هم بس که ز...

دنیا سکانس تلخ یک سریال تکراریستگاهی تماشا کردنش از روی بیکا...
۱

دنیا سکانس تلخ یک سریال تکراریستگاهی تماشا کردنش از روی بیکا...

پیش من خاطره ای از تو بجا مانده هنوزاز تو در آینه ی خانه صدا...

پیش من خاطره ای از تو بجا مانده هنوزاز تو در آینه ی خانه صدا...

با تو در برف..مهم نیست خیابان باشدیا جنون باشد و یک عمر بیاب...

با تو در برف..مهم نیست خیابان باشدیا جنون باشد و یک عمر بیاب...

قصه ام قصه ی یک درد عجیبم تو چطور؟تلخ تر از شب تب دار شکیبم ...
۱

قصه ام قصه ی یک درد عجیبم تو چطور؟تلخ تر از شب تب دار شکیبم ...

چه حالی میدهد دستت به دستِ یار بگذاریقراری خیس در بارانِ گند...

چه حالی میدهد دستت به دستِ یار بگذاریقراری خیس در بارانِ گند...

به نگاهی که مرا عاشق خود کرده, قسمبایدامشب به غزلهای نگاهت ب...

به نگاهی که مرا عاشق خود کرده, قسمبایدامشب به غزلهای نگاهت ب...

دامنت کوتاه اگر آمد، پشیمانی چرا؟خنده از روی ِ تظاهر، اخم ِ ...
۱

دامنت کوتاه اگر آمد، پشیمانی چرا؟خنده از روی ِ تظاهر، اخم ِ ...

نفسم فصل شراب است کجایی بی من؟حال من باز خراب است کجایی بی م...
۱

نفسم فصل شراب است کجایی بی من؟حال من باز خراب است کجایی بی م...

باز با دوری خود دل نگرانم کردیمثلِ دیوانه به هر سمت روانم کر...

باز با دوری خود دل نگرانم کردیمثلِ دیوانه به هر سمت روانم کر...

دست‌هایت روسری را از وسط تا می‌کنداین مثلث در مربــع سخت غوغ...
۱

دست‌هایت روسری را از وسط تا می‌کنداین مثلث در مربــع سخت غوغ...

بانو بگو چشمانتان شاعر نمی خواهد؟پس کوچه های قلبتان عابرنمی ...

بانو بگو چشمانتان شاعر نمی خواهد؟پس کوچه های قلبتان عابرنمی ...

بعد از این شعر یکی خواست به پایان برسدپیش چشمان خدا به سر و ...
۱

بعد از این شعر یکی خواست به پایان برسدپیش چشمان خدا به سر و ...