پارسا

mobarez

مدرس هنرهای رزمی،محقق علوم استراتژیک،درمانگر

امتیاز
96840
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
1

پیتون درختی قرمز

2

پیتون درختی زرد

1

همدم امروز

3

روح زیبای طبیعت عطر خالق توانا را به مشام پاکان هدیه میکند

2

تغییر فصلها یکی از آیات الهی و زندگی پس از مرگه برای چشمان ب...

1

حد بخشش

شیر دریایی