mobin313

mobin313

امتیاز
11450
دنبال‌کنندگان
9
دنبال‌‌شوندگان
179
مورد‌ علاقه

کسانی که مبتلا به صیغه شده‌اند، چه باید بکنند؟!🧐🔥برگرفته از ...

1

تفاوت تعبیر "اِمرَاَت" و "زوج" در قرآن🧐🔥برگرفته از نوشته‌ی ت...

اگه صیغه نباشه، زنان مطلقه یا بیوه‌ای که وضع مالی خوبی ندارن...

1

اگه میگین "به قرآن تکیه کنیم؛ نه به روایات"، پس منظور از حدی...

مگه صیغه در قرآن نیامده؟!!🧐🔥برگرفته از نوشته‌ی تاثیرگذار "تل...

1

آیا با رد صیغه، به مذاهب مخالف شیعه کمک می‌کنیم؟!!🧐🔥برگرفته ...

آیا با رد صیغه، تیشه به ریشه‌ی اسلام می‌زنیم؟!!🧐🔥برگرفته از ...

آیا با رد صیغه، تیشه به ریشه‌ی اسلام می‌زنیم؟!!🧐🔥برگرفته از ...

چرا نسل‌های گذشته‌ی علما، نگاه منتقدانه به صیغه نداشته‌اند؟!...

2

چرا مراجع، صیغه را تایید می‌کنند اما...؟!🔥برگرفته از نوشته‌ی...

1

توجیه: مخالفان صیغه، گاهی موافقان را متهم به صیغه و صیغه‌زاد...

آیا مخالفان صیغه، احساسی صحبت می‌کنند؟!🔥برگرفته از نوشته‌ی ت...

توجیه: صیغه که فقط مال رابطه‌ی جنسی نیس!😳😳😳😳🔥برگرفته از نوشت...

اگر چیزی به نام ازدواج موقت وجود نداشته باشد،...؟!🔥برگرفته ا...

توجیه: خب صیغه، مال آدمای عجیب که نیس!😳😳😳

آیا با رد صیغه، کارشناسان دین زیر سوال نمی‌‌روند؟🧐

4

آیا واقعا اگه صیغه نباشه، زنا زیاد میشه؟!!😳😳😳

حتما بخونید👆👆اگه کسی همسر مریضی داره و توان مالی برای ازدواج...

حتما بخونید👆👆 توجیهات غلط صیغه!!🧐

1

به نظرتون، اگه صیغه رو از فقه شیعه حذف کنیم، ...؟!!