ترنم

mohaddeseghasemi1368

√سلامتى ساقى√

سلامتى روزى که بالا عکسم بزنن:

هوالباقى•••

امتیاز
342190
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
21

اره گذاشتم بفهمه:(

6

کاش میشد برای ساعتی مرد...:(

7

اینو نگاهاشون میگه هه...

اسمم را سنگی نگه میداردخودم را گوری 《اما یادم را نمیدانم》اگر...

برام جایی تو دنیا نیست هه

8

اگه خبر رسید که ⬅ترنم➡ مُرد▒گریه زاری⛔ممنوع▓تیپ مشڪے زدن؛⛔مم...

2

سلامتی پست اخر....odafez.....

4

سلامتی اون روز...

21

خعععععععععلی قشنگه

8

اره میخوام شکنجه بدم بلکه دلم اروم شه...میشه ن؟:(

5

حالم خعععلی بده خعععلی شاید اگه ی نفر امشب نیاد از ویس برم:(

18

دوست داشتم امشب با شب بخیر اون میخوابیدم...:(((((

86

حالم خععععلی بده خعععععلی:(