اجباری  کردن ازدواج😂😂 سلام و زینه هالوت برسون 😁😀✋
۷

اجباری کردن ازدواج😂😂 سلام و زینه هالوت برسون 😁😀✋

حال دلتون خوش🥀🥀

حال دلتون خوش🥀🥀

🍃🌼برای شادی روح مسافران آسمانی هدیه ای به زیبایی فاتحه و صلو...
۲

🍃🌼برای شادی روح مسافران آسمانی هدیه ای به زیبایی فاتحه و صلو...

چال لپ نرگسو... 😁😀
۱۲

چال لپ نرگسو... 😁😀

خــــــــــــــــــــدایـــــا. .??? ڪــــــــــاش میـــــــ...
۲۲

خــــــــــــــــــــدایـــــا. .??? ڪــــــــــاش میـــــــ...

پدر روحت شاد و یادت  تا ابد گرامی باد.😔😔
۱۵

پدر روحت شاد و یادت تا ابد گرامی باد.😔😔

قحطی امروز که ما آن را به وضوح لمس می کنیمقحطی اخلاق است! قح...
۳

قحطی امروز که ما آن را به وضوح لمس می کنیمقحطی اخلاق است! قح...

تولدم مبارک 🎂
۶۵

تولدم مبارک 🎂

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...
۵

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...

:sparkles:پیشکش می کنم،"عشق "و"رفاقت"و"مهربانی"را به همه کسا...
۴۵۳

:sparkles:پیشکش می کنم،"عشق "و"رفاقت"و"مهربانی"را به همه کسا...

http://instagraph.ir/harfeto/800877432
۱۳۰

http://instagraph.ir/harfeto/800877432

اگر واقعا می‌خواهی کاری انجام بدهی راهی پیدا می‌کنی، اگر نمی...
۱۷

اگر واقعا می‌خواهی کاری انجام بدهی راهی پیدا می‌کنی، اگر نمی...

غصه گذشته ها را نخورید. ..چون تمام شده است..و نگران آینده نب...
۳۱

غصه گذشته ها را نخورید. ..چون تمام شده است..و نگران آینده نب...

از شروعیدوباره نهراسید .. !چرا که هر شروعفرصتی استبرای ساختن...
۱

از شروعیدوباره نهراسید .. !چرا که هر شروعفرصتی استبرای ساختن...

اگر پول داشته باشی انسانها تو را خواهند شناخت و اگر پول نداش...
۲

اگر پول داشته باشی انسانها تو را خواهند شناخت و اگر پول نداش...

گاهی خراب کردن پل ها چیز بدی نیست.چون باعث میشه نتونی به جای...
۱

گاهی خراب کردن پل ها چیز بدی نیست.چون باعث میشه نتونی به جای...