چهارشنبه سوری نزدیک است

چهارشنبه سوری نزدیک است

من که سکته رو زدم شک نکنید
۳

من که سکته رو زدم شک نکنید

.*'""*.*"'"*.     *.  سفارشى    .*      *.دوستت دارم .*     ...
۱

.*'""*.*"'"*. *. سفارشى .* *.دوستت دارم .* ...

خخخخخخ
۲

خخخخخخ

___/TAXI\___
- (O) ——- (O) -
آقا دربست!!!!
کسایی که میخان کا...

___/TAXI\___ - (O) ——- (O) - آقا دربست!!!! کسایی که میخان کا...

اگر واقعا عاشقش باشی ، حتی فکر کردن به او باعث شادی و آرامشت...
۱

اگر واقعا عاشقش باشی ، حتی فکر کردن به او باعث شادی و آرامشت...

دل بستن ،
مثل پرت کردن سنگ توی دریاست !
.
اما
.
.
.
دل کندن،...
۱

دل بستن ، مثل پرت کردن سنگ توی دریاست ! . اما . . . دل کندن،...