مهند

mohanad22

به سلامتی روزی که...
اسمم بیاد رو لب رفیقام...
پوزخند بزنن و با پشت دست اشکاشونو پاک کنن و بگن... ههههههی!!!
کی فکرشو می کرد؟؟

امتیاز
50
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

گنجشکی به خدا گفت؟ لانه کوچکی داشتم، آرامگاه خستگیم سر پناه ...

عجب هندوانه ی