کا حتی لیاقت نداشتیم بشناسیمشون.....
۳

کا حتی لیاقت نداشتیم بشناسیمشون.....

خدا قسمت همه کنه......
۲

خدا قسمت همه کنه......

کی دلش هوای گنبد طلا کرده؟
۳

کی دلش هوای گنبد طلا کرده؟

خداییش لایک نداره؟
۴

خداییش لایک نداره؟

فراهانی

فراهانی

معماری سبز

معماری سبز

بدون شرح

بدون شرح

مهناز افشار

مهناز افشار

چقد به هم میان مگه نه؟
۲

چقد به هم میان مگه نه؟

خوش تیپن؟؟

خوش تیپن؟؟

ایران
۱

ایران