monireh

monireh

امتیاز
218030
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
2

ساده ڪه باشی........!!!آدمهاخیلی زود دوستت میشوند و تو خیلی ...

1

:heavy_heart_exclamation_mark_ornament:آدم‌ های امن چه کسانی...

2

‎‌‌┄┄┅┅✿❀:black_heart_suit:️❀✿┅┅┄┄ماندن "دل" میخواهد ؛ماندن ...

1

‎‌‌┄┄┅┅✿❀:black_heart_suit:️❀✿┅┅┄┄من که میگم همه چیز توی یه ...

اشتباه کردن اشباه نیست دراشتباه ماندن اشتباه است

3

گاهی دلمان گرفت ازانهایی که.......

:rose::rose::rose::rose::rose::rose::rose::rose:"زن ها..."زن...

:maple_leaf::maple_leaf::maple_leaf::maple_leaf::maple_leaf:...

2

من اگه پسر بودم شروع می کردم به دوست داشتن دختری که سنش کمه ...

2

...تقصیر از شمای مرد نیستتمام تقصیر گردن همان دخترهایی استکه...

این که تن به انجام هرکاری نمیدی به این معنی نیست که نمیتونی!...

2

بودن دلیل میخواهد...وماندن دلیل محکمتر....نمیشود بی دلیل مان...

1

چقدر دردناک است این مشکل که همیشه برای فرار از یک "آدم" به "...

1

خوشبختی داشتن کسی است…که بیشتر از خودشتــــــــــو را بخواهد...

1

‏ روی ویترین یک کتابفروشی در شهر رم نوشته شده: « همیشه دلخور...