moona111

جانانِ من سفر کرد ؛ با او برفت جانم ... #capilisti
https://t.me/the_venus

امتیاز
1248250
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
15

یکی را دوست می دارمولی افسوس او هرگز نمی داندنگاهش میکنم شای...

4

این مرگ اگر سخن داردلذت‌های مراارغوانی می‌کندو انتظارهایم را...

6

سبزه‌ها را گره زدم به غمتغمِ از صبر، بیشتر شده‌امسالِ تحویلِ...

3

مثل دیوانه زل زدم به خودمگریه هایم شبیه لبخند استچقدر شب رسی...

14

غیرِ آن چشم های بی کم و کاستهمه چیزِ جهان زیادی بود ...#سید_...

2

حال و روزِ حیرت‌ انگیزیست بودن پیش توگریه ام میگیرد از زیبای...

9

https://t.me/the_venus

1

https://t.me/the_venus

1

من در نهایتِ شب به سر میبرمغرق در حجمِ تاریکی ‌هاجایی میان ه...

من به غیر از تو نخواهم دگری را، تو بگودلِ دشوارپسندِ تو که ر...

1

آدم وقتی عاشق میشود، دلش میخواهد همیشه با صدای آهسته حرف بزن...

1

آیا جهان به وسعت دلتنگی ست؟

ما میگذریمو آیا غمی بر جای ما در سایه ‌ها خواهد نشست؟

دست هایِ منپیش از آنکه تو را در آغوش بگیرند ؛چه می‌کردند؟

نهنگی دید مرگش را ولی دل را به ساحل زد ؛من از پایانِ خود آگا...

https://t.me/the_venus

2

توصیف ‌ناپذیری و این را به غیر تو در وصف هر کسی که بگویم تعا...

15

بیا ای برگ پاییزیگمانم با تو همدردم !https://t.me/the_venus

5

کماکان دوستت دارم ...تو ای تندیس خودخواهی !https://t.me/the_...

5

رفتی و از فراق تو از پا درآمدم ...بازآ که جز تو هیچکسم دستگی...