آمين

moonemi

نميداند دلِ تنها ، ميان جمع هم تنهاست...
عاشقانه ها بدون مخاطب :)

چه چيزى مى تواند برتر از يك پايان خوش باشد؟زندگى زيباست و مر...

چه چيزى مى تواند برتر از يك پايان خوش باشد؟زندگى زيباست و مر...

مى دانى ، عاشق كتاب ها هستم.تك تكشان باعث روحيه اى وصف ناپذي...

مى دانى ، عاشق كتاب ها هستم.تك تكشان باعث روحيه اى وصف ناپذي...

فراق...

فراق...

عاشق بودى...

عاشق بودى...

وقتى تو را مى بينم ، شك ميكنم كه ماه در آسمان باشد...چگونه چ...

وقتى تو را مى بينم ، شك ميكنم كه ماه در آسمان باشد...چگونه چ...

شايد... #تنهایی

شايد... #تنهایی

ممكن نيست... #عاشقانه #عشق

ممكن نيست... #عاشقانه #عشق

جاريست... #عشق #عاشقانه

جاريست... #عشق #عاشقانه

بى سر و سامان شده ام...دل كندى...دل بردى... #عاشقانه #تنهایی...

بى سر و سامان شده ام...دل كندى...دل بردى... #عاشقانه #تنهایی...

برو... #عشق #عاشقانه #تنهایی
۲

برو... #عشق #عاشقانه #تنهایی

:) ... #عشق #عاشقانه #تنهایی

:) ... #عشق #عاشقانه #تنهایی

طاقت ديدار ندارم... #عشق #عاشقانه
۲

طاقت ديدار ندارم... #عشق #عاشقانه

جايت خاليست... #عشق #عاشقانه

جايت خاليست... #عشق #عاشقانه

تكرارِ يك تكرار...#عشق #عاشقانه

تكرارِ يك تكرار...#عشق #عاشقانه

نكند...

نكند...

يك نگاه كافى ست؟؟! #عاشقانه #عشق

يك نگاه كافى ست؟؟! #عاشقانه #عشق

تويى شبيه خيالى كه هست اما... #عاشقانه #عشق #تنهایی
۱

تويى شبيه خيالى كه هست اما... #عاشقانه #عشق #تنهایی

مى بينى؟؟ #عاشقانه #تنهایی #عشق
۱

مى بينى؟؟ #عاشقانه #تنهایی #عشق

منم و يك دلِ ديوانه... #عاشقانه #عشق #تنهایی

منم و يك دلِ ديوانه... #عاشقانه #عشق #تنهایی

عشق را شرح نمى توان داد... #عاشقانه #عشق

عشق را شرح نمى توان داد... #عاشقانه #عشق