مصطفی

mostafa61

امتیاز
119760
دنبال کننده
53
دنبال شونده
178
16

خیلی بامزست

8

آشپز کوچولو

1

تنهایی

خرس تنها ...

3

سلام به همه ی دوستای گل و با معرفتم که همیشه به من محبت داشت...

25

من امشب اینجا میخوابم

7

هیچ کس با من نیست !مانده ام تا به چه اندیشه کنم ؟مانده ام در...

1

نقاشی خدای هندو

3

یک عمر قفس بست مسیر نفسم را حالا که دری هست مرا بال و پری نی...

2

کوله بارم بر دوش ، سفری باید رفت سفری بی همراه گم شدن تا ته ...

3

فرودگاه شلوغ ...

9

رژیم ...

7

هنوز هیچکدوم نیومدن ؟؟؟

1

قشنگه ؟؟؟

2

رد پا ...

ماشین امداد ...

هنر عکاسی ...

13

ای عشق ، شکسته ایم ، مشکن ما را این گونه به خاک ره میافکن ما...