خیلی بامزست
۱۶

خیلی بامزست

آشپز کوچولو
۸

آشپز کوچولو

تنهایی
۱

تنهایی

عشق ...
۱

عشق ...

خرس تنها ...

خرس تنها ...

سلام به همه ی دوستای گل و با معرفتم که همیشه به من محبت داشت...
۳

سلام به همه ی دوستای گل و با معرفتم که همیشه به من محبت داشت...

من امشب اینجا میخوابم
۲۵

من امشب اینجا میخوابم

هیچ کس با من نیست !مانده ام تا به چه اندیشه کنم ؟مانده ام در...
۷

هیچ کس با من نیست !مانده ام تا به چه اندیشه کنم ؟مانده ام در...

نقاشی خدای هندو
۱

نقاشی خدای هندو

یک عمر قفس بست مسیر نفسم را حالا که دری هست مرا بال و پری نی...
۳

یک عمر قفس بست مسیر نفسم را حالا که دری هست مرا بال و پری نی...

کوله بارم بر دوش ، سفری باید رفت سفری بی همراه گم شدن تا ته ...
۲

کوله بارم بر دوش ، سفری باید رفت سفری بی همراه گم شدن تا ته ...

فرودگاه شلوغ ...
۳

فرودگاه شلوغ ...

رژیم ...
۹

رژیم ...

هنوز هیچکدوم نیومدن ؟؟؟
۷

هنوز هیچکدوم نیومدن ؟؟؟

قشنگه ؟؟؟
۱

قشنگه ؟؟؟

رد پا ...
۲

رد پا ...

ماشین امداد ...

ماشین امداد ...

هنر عکاسی ...

هنر عکاسی ...

ای عشق ، شکسته ایم ، مشکن ما را این گونه به خاک ره میافکن ما...
۱۳

ای عشق ، شکسته ایم ، مشکن ما را این گونه به خاک ره میافکن ما...