درووددوم بهمن ماه سالروز پناهنده شدن دکتر محمد مصدق به قشون ...
۱۷

درووددوم بهمن ماه سالروز پناهنده شدن دکتر محمد مصدق به قشون ...

دروود
۵

دروود

دروود
۲

دروود

دروود
۲

دروود

دروودخمینی تنها نیست
۴

دروودخمینی تنها نیست

دروود#طنزسیاسی
۴

دروود#طنزسیاسی

دروودبالاترین درآمد نفت تاریخ ایران در دوره احمدی نژاد بود ب...
۱

دروودبالاترین درآمد نفت تاریخ ایران در دوره احمدی نژاد بود ب...

دروود
۴

دروود

دروودینی اینکه شورای نگهبان هرکاری دوست داشته باشه می کنه و ...
۲

دروودینی اینکه شورای نگهبان هرکاری دوست داشته باشه می کنه و ...

دروود#سیدحسن
۲

دروود#سیدحسن

دروود#طنز_سیاسی
۳

دروود#طنز_سیاسی

دروود#طنز_سیاسی#رسانه_میلی
۱

دروود#طنز_سیاسی#رسانه_میلی

دروود#هشدار_در مورد ظهور احمدی نژادیسم
۱

دروود#هشدار_در مورد ظهور احمدی نژادیسم

درودشورای نگهبان هم شورشو در  اورده  :)
۱

درودشورای نگهبان هم شورشو در اورده :)

دروود
۱

دروود

درودشرح در متن

درودشرح در متن

دروود#نحوه_تاییدصلاحیت

دروود#نحوه_تاییدصلاحیت

درووود#طنز_سیاسی نبرد نابرابر اصلاح طلبان_ اعتدال ها با لشکر...
۲

درووود#طنز_سیاسی نبرد نابرابر اصلاح طلبان_ اعتدال ها با لشکر...

#طنز_سیاسی
۱

#طنز_سیاسی