نادر

nader1995

درد من برکه حصار شده نیست!
درد من زیستن با ماهیانی هست.
که هرگز فکر دریا به ذهنشان خطور نمیکند،
(دکتر شریعتی)

امتیاز
120
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178